Statskontoret tecknar ramavtal med Citat

Statskontoret tecknar ramavtal med Citat Ramavtalet innebär att Citat, som utvald leverantör, får erbjuda sina tjänster inom verksamhets- och systemutveckling till sex myndigheter. Avtalet gäller till år 2003 med möjlighet till förlängning fram till och med år 2004. Statskontoret bedömer att tjänster för 250 miljoner kronor årligen kommer att avropas via ramavtalen. De myndigheter som omfattas av ramavtalet är Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), Rikspolisstyrelsen (RPS), inkl. de lokala polismyndigheterna, Riksskatteverket (RSV), Statistiska Centralbyrån (SCB) samt Valmyndigheten. Statskontoret är ett stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet. Deras uppgift är att utreda och utvärdera på regeringens uppdrag samt att förnya statsförvaltningen med hjälp av IT. Deras verksamhet är konkurrensutsatt och styrs av regeringens behov och efterfrågan. - Citat har en lång tradition att arbeta med statliga verk och myndigheter. Ramavtalet med statskontoret visar att vår unika förmåga att skapa, utveckla och driva värdebaserade IT-projekt är en konkurrensavgörande faktor. Avtalet ger oss möjligheten att tillsammans med myndigheterna stödja och utveckla deras processer och IT-lösningar, säger Magnus Lundblad VD Citat AB. Citat har tidigare ramavtal med Vägverket, Premiepensionsmyndigheten (PPM), Försvarets materielverk (FMV) och Rikspolisstyrelsen (RPS). Göteborg den 28 november 2001 CITAT AB (publ) För ytterligare information kontakta: Magnus Lundblad, VD Citat AB, tel 031-701 57 21 eller 0708-77 77 62 Ulrika Danielson, informationschef Citat AB, tel 031-701 56 46 eller 0709-50 16 13 Pressmeddelandet finns även att hämta på Citats hemsida www.citat.se. Citat sätter marknadskommunikation i system. Vi förser våra kunder med tjänster och systemlösningar som effektiviserar processen för marknadskommunikation. Citat som består av cirka 260 medarbetare arbetar inom tre huvudsakliga områden, alla med fokus på processen för marknadskommunikation: Verksamhetsutveckling, Systemlösningar och Produktion. Citat har kontor i Göteborg, Stockholm, Västerås och London. Huvudägare är Bure Equity AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT01030/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT01030/bit0001.pdf

Om oss

Citat är nordens ledande kommunikationsproducent och hjälper marknads- och informationsavdelningar till en bättre vardag. Citat har drygt 300 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg, Västerås och Helsingborg. Ägare är Bure Equity AB.

Dokument & länkar