Telias förre kommunikationsdirektör till Stark

TELIAS FÖRRE KOMMUNIKATIONSDIREKTÖR TILL STARK. STARK, som ingår i Citatkoncernen, har knutit till sig Telias förre kommunikationsdirektör Lars Jacobsson. Lars Jacobsson kommer att exklusivt arbeta för STARK med kommunikationsfrågor som primärt rör film- och TV- kommunikation, medierådgivning samt utveckling av webbaserad flermedial kommunikation. - Att vi exklusivt knyter Lars till oss betyder mycket för STARK och kommer att betyda mycket för våra nuvarande och framtida kunder. Vi stärker vår position ytterligare som ett av landets ledande kommunikationsföretag inom vårt media, säger Magnus Boldyn, VD på STARK. -STARK står för ett gediget kommunikationskunnande och har en mycket bred kompetens vilket jag finner både unik i branschen och väldigt spännande, menar Lars Jacobsson. Jag tror att mina strategiska kunskaper från Telias koncernledning och mina erfarenheter som politisk reporter och Aktuelltchef kommer att komma väl till pass. STARK är ett av de ledande filmkommunikationsföretagen i landet med verksamhet inom intern kommunikation, webbaserad kommunikation, marknadskommunikation samt reklamfilm. Företaget har 25 fast anställda och verksamhet i Stockholm och Göteborg. Bland kunderna märks Electrolux, Volvo Lastvagnar, Telia, SAAB, EHPT, Procordia Food och SKF. STARK ingår i Citatkoncernen. Citat är Sveriges ledande marknadskommunikationsföretag med fokus på att korta ledtider inom kommunikationsprocessen. Citat har cirka 300 anställda. Huvudägare är Bure Equity AB. För vidare information, kontakta: Magnus Boldyn, VD, 031-7077400 Lars Jacobsson, 0705-922700 Ulrika Danielson, informationschef Citat AB, 031-701 56 46/0709-50 16 13 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/04/20000904BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/04/20000904BIT00440/bit0002.pdf

Dokument & länkar