Helår 2007/08 – vinst på 588 Mkr före skatt

Försäljningen uppgick under verksamhetsåret 2007/08 uppgick till 4 662 Mkr, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med motsvarande period föregående år (4 101 Mkr). Av försäljningen fördelar sig 4 541 Mkr på butiker och 121 Mkr på postorder/Internet. Försäljningsökningen var 14 procent för butikerna varav jämförbara butiker var oförändrad i lokala valutor.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 588 Mkr jämfört med 538 Mkr motsvarande period föregående år, en ökning med 9 procent. Vinsten per aktie uppgick till 6,43 kr (föregående år 5,88 kr).

Utdelningen föreslås bli 5,00 kr per aktie (4,50 kr), vilket utgör 78 procent av resultatet för verksamhetsåret 2007/08.

I verksamhetsårets fjärde kvartal ökade försäljningen med 13 procent till 987 Mkr (871 Mkr). Resultatet efter finansiella poster minskade med 15 procent till 54 Mkr (63 Mkr).

Första butiken i Storbritannien

Clas Ohlson har gjort en överenskommelse gällande etablering av en butik i Storbritannien. Butiken, som kommer att ligga i The Whitgift Croydon med en butiksyta på 1900 kvm, är den första av de 2-4 butiker som är planerade att etableras under verksamhetsåret 2007/08. The Withgift Croydon är ett shoppingcenter i sydöstra London med ett upptagningsområde på cirka 512 000 människor, 7 000 parkeringsplatser och 25 miljoner besökare per år.

VD Klas Balkow säger i en kommentar:

”Såväl tillväxt som resultat under fjärde kvartalet har påverkats av en avmattning inom detaljhandeln i Sverige. Det lägre resultatet under kvartalet beror också på redovisningseffekter av engångskaraktär samt på ökade inköpskostnader. Kvartalets kassaflöde förbättrades väsentligt som ett resultat av en effektiv lagerstyrning”, säger Klas Balkow, vd och koncernchef för Clas Ohlson.

”Vi har nu gjort en överenskommelse om vårt första butiksläge i Storbritannien med planerad butiksöppning under tredje kvartalet 2008/09. Detta blir en viktig milstolpe i vår utveckling mot att bli ett europeiskt detaljhandelsföretag. Vi ska fortsätta att ta marknadsandelar på samtliga marknader men kommer parallellt att arbeta med effektiviseringar för att anpassa oss till nya marknadsförutsättningar”, tillägger Klas Balkow.

Försäljningen i maj ökade med 6 procent

Försäljningen under maj uppgick till 330,4 Mkr mot 313,0 Mkr föregående år, en ökning med 6 procent. Jämfört med samma månad föregående år har 15 butiker tillkommit.

Försäljningen fördelar sig enligt följande:

        Procentuell

Försäljningskanaler   2008   2007  förändring

Butiker     322,4   305,0   +6

Distanshandel   8,0   8,0   0

     330,4   313,0   +6

Länder

Sverige     185,9   186,4   0

Norge     118,1   104,6   +13

Finland     26,4   22,0   +20

     330,4   313,0   +6

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls i dag, torsdagen den 12 juni klockan 10.00 på Operaterassen. Anmälan kan göras till Johan Wallinder på Financialhearings, tel 08-411 43 80 eller på fax 08-20 83 80, e-post hearings@financialhearings.com.

För mer information kontakta:

Klas Balkow, vd: 0247-447 55

John Womack, informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Clas Ohlson AB (publ) grundades 1918 i Insjön, Dalarna. Koncernen omsätter idag cirka 4,6 miljarder svenska kronor och är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange. Vi har cirka 3 000 anställda. Sortimentet omfattar drygt 12 000 artiklar inom bl.a. elektronik, el, verktyg, datortillbehör, mobiltelefontillbehör, biltillbehör, båttillbehör, beslag, urverk, TV-stereo, foto-optik, kontorsmaterial och hushållsartiklar. Försäljningen sker främst genom egna butiker i Sverige, Norge och Finland. Våra butiker har årligen fler än 46 miljoner besökare.

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fem marknader, cirka 4 500 medarbetare och en omsättning om cirka 8,8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com

Prenumerera

Dokument & länkar