Kommuniké från Clas Ohlson AB:s ordinarie bolagsstämma den 14 september 2002

Kommuniké från Clas Ohlson AB:s ordinarie bolagsstämma den 14 september 2002 Utdelning Vid den ordinarie bolagsstämman i Clas Ohlson AB (publ) fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna med 2,20 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen beslutades vara den 18 september 2002. Utdelningen beräknas sändas ut från VPC måndagen den 23 september 2002. Styrelse Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Nils-Erik Johansson, Björn Haid, Jörgen Springfeldt, Elisabet Salander Björklund och Gert Karnberger. Nils-Erik Johansson valdes till styrelsens ordförande. Revisorer Ordinarie revisor Ulla-Britt Larsson och revisorssuppleant Åke Danielsson är båda sedan tidigare valda intill bolagsstämman 2004. Göran Melin är tidigare vald till ordinarie revisor intill bolagsstämman 2003. Nomineringskommité Bolagsstämman bemyndigade styrelsens ordförande Nils-Erik Johansson, att tillsammans med av denne två utvalda personer bilda nomineringskommité, att till kommande bolagsstämma där styrelse ska utses nominera förslag till val av styrelse. Informationstillfällen Halvårsrapport för 6 månader lämnas den 11 december 2002 Delårsrapport för 9 månader lämnas den 13 mars 2003 Bokslutskommuniké för 12 månader avses att lämnas den 11 juni 2003 Styrelsen för Clas Ohlson AB (publ) För mer information kontakta: Gert Karnberger, vd 0247-444 34, Mobil 070-529 63 00 eller Lars Wallén, vice vd 0247-444 72, Mobil 070-318 61 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/16/20020916BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/16/20020916BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fem marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 8,8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com

Prenumerera

Dokument & länkar