Tredje kvartalet - Resultatökning med 24 procent

Tredje kvartalet - Resultatökning med 24 procent Försäljningen uppgick under verksamhetsårets första nio månader till 1 679,4 Mkr, vilket är en ökning med 26 procent jämfört med motsvarande period föregående år (1 328,8 Mkr). Av försäljningen fördelar sig 1 570,7 Mkr på butiker och 108,7 Mkr på postorder/Internet. Rörelseresultatet uppgick till 283,8 Mkr, en ökning med 45 procent jämfört med samma period föregående år (195,7 Mkr). Detta innebär en rörelsemarginal på 16,9 procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 287,3 Mkr, en ökning med 46 procent jämfört med samma period föregående år (197,3 Mkr). Vinsten per aktie uppgick under de första nio månaderna till 6,30 kr jämfört med 4,33 kr föregående år. Under verksamhetsårets tredje kvartal (november - januari) ökade försäljningen med 19 procent till 671,1 Mkr och rörelseresultatet med 24 procent till 129,5 Mkr. Detta innebär en rörelsemarginal på 19,3 procent under kvartalet. Ökad etableringstakt och nettomarginalmål Vår tidigare målsättning att etablera fyra till sex nya butiker per verksamhetsår har reviderats. Styrelsen beslutade i dag att höja målsättningen till mellan sex och tio nya butiker per verksamhetsår. Expansionen kommer att ske på både befintliga marknader samt i delar av Europa. Dessutom har nettomarginalmålet höjts till 12 procent från tidigare 10 procent. Försäljningen i februari ökade med 12 procent Försäljningen i februari uppgick till 146,9 Mkr vilket är en ökning med 12 procent mot föregående år (130,6 Mkr). Jämfört med samma period föregående år har sex butiker tillkommit. Försäljningen för verksamhetsårets första tio månader uppgår därmed till 1 826,3 Mkr, en ökning med 25 procent (1 459,4 Mkr). Analytikerträff Analytikerträff hålls tisdagen 18 mars klockan 08.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Kleis på Financialhearings, tel 08-562 086 00 eller på fax 08-562 087 90, e-post hearings@financialhearings.com. För mer information kontakta: Gert Karnberger, vd 0247-444 34, Mobil 070-529 63 00 eller Lars Wallén, vice vd 0247-444 72, Mobil 070-318 61 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00300/wkr0002.pdf

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fem marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 8,8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com

Prenumerera

Dokument & länkar