Clavister Holding AB genomför riktad emission av teckningsoptioner - rättelse

Denna PR korrigerar tidigare distribuerad PR per 2017-12-28 avseende: (i.) antalet emitterade teckningsoptioner som uppgår till 1 770 079 (korrigerat från 1 770 779), samt (ii.) emissionslikvid som uppgår till SEK 177 007,90 (korrigerat från SEK 177 077,90).

Örnsköldsvik, Sverige. 8 Januari, 2018. Styrelsen för Clavister Holding AB (”Bolaget”) har i enlighet med det bemyndigande som beslutades på extra bolagsstämma den 11 december 2017 beslutat om riktad emission av totalt 1 770 079 teckningsoptioner till Europeiska Investeringsbanken (”EIB”). EIB har tecknat samtliga dessa ovan emitterade teckningsoptioner.

I emissionen har 1 770 079 teckningsoptioner av Serie 3 (2017-2037) emitterats med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till EIB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget åtagit sig att genomföra emissionen som en del av en överenskommelse mellan Bolaget och EIB om bland annat ställande av lån till Bolaget. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt och berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om nominellt värde om 0,1 kronor. Teckningskursen har fastställts efter förhandling mellan parterna om nämnda låneavtal, som en del av ersättningen för lån. Antalet emitterade Teckningsoptionerna av Serie 3 är bl a baserat på estimerad full utspädning av antalet aktier, per 2017-12-13.

Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av en teckningsoption ska erläggas kontant eller genom kvittning, under de förutsättningar som anges i 14 kap. 48 § aktiebolagslagen.

Utnyttjande av teckningsoptionerna för nyteckning av aktier kan ske under perioden från och med datumet för registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 31 december 2037.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av Serie 3 kommer Bolagets aktiekapital att öka med 177 007,90 kronor och antalet aktier med 1 770 079 stycken. Den totala emissionslikviden som då tillförs Bolaget är 177 007,90 kronor.

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
John Vestberg, President and CEO
john.vestberg@clavister.com

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 5,979 aktieägare. Remium Nordic Holding AB är bolagets Certified Advisor

Om oss

Clavister is a leading security provider for fixed, mobile and virtual network environments. Its award-winning solutions give enterprises, cloud service providers and telecoms operators the highest levels of protection against current and new threats, and unmatched reliability. Clavister’s performance in the security sector was recognised in 2013 with the 2012 Product Quality Leadership Award from Frost & Sullivan. The company was founded in Sweden in 1997, with its solutions available globally through its network of channel partners.Clavister is a member of Intel’s Network Builders program (networkbuilders.intel.com), a cross-industry initiative that enables telcos to build and manage business-critical infrastructures, with lower capital and operating costs. For more information about Clavister, visit www.clavister.com

Prenumerera

Dokument & länkar