Clavister utökar erbjudandet för Managed Security Service Providers

Möjliggör för återförsäljare att erbjuda Security Operations Centres som en tjänst till sina företagskunder.

Örnsköldsvik, Sverige – 13:e juni, 2018, Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, annonserar viktiga uppdateringar i administrationsmjukvaran Clavister InControl. Dessa uppdateringar skapar ett mervärde för återförsäljare vilka därmed kan erbjuda mjukvaran som en tjänst till sina slutkunder. Mjukvaran innehåller funktioner för att främja s.k. “multi tenancy”, dvs möjligheten att hantera flera slutkunder i samma lösning.

Cybersäkerhetsbrott blir alltmer sofistikerade och aggressiva i takt med att regleringarna kring datasäkerhet blir striktare. Samtidigt ökar företagen sitt beroende av driftskritiska mjukvaror och affärsverktyg, antingen i form av molntjänster, eller i form av outsourcad drift och underhåll av sin IT-infrastruktur. I takt med att komplexiteten ökar blir säkerhetsaspekterna än mer kritiska, och kräver därmed hjälp från externa experter. Genom att kunna erbjuda  “Managed Security” som tjänst med hjälp av Clavisters produkter blir det nu möjligt för återförsäljare och systemintegratörer att leverera ett mervärde till sina kunder.

Clavisters virtuella brandvägg har länge varit den idealiska lösningen för tjänsteleverantörer av nätverkssäkerhet för att kunna driftsätta en säker isolerad miljö på ett kostnadseffektivt sätt. Tjänsteleverantörerna kan köra tusentals samtidiga uppsättningar av Clavisters virtuella brandvägg i sina privata moln som därmed levererar säkra lösningar för många företag.

Med den uppdaterade InControl-mjukvaran kan tjänsteleverantörerna dessutom ge varje slutkund insyn i sin specifika säkerhet, få anpassade användarrapporter och direkt kontroll över hotbilden. Lösningen fungerar holistiskt över både virtuella brandväggar i molnet, och hårdvarubaserade brandväggar placerade ute hos slutkunder.

“Tidigare såldes nätverkssäkerhet som en produkt, men idag krävs även övervakning och hantering av infrastrukturen runt nätverkssäkerhet. Rapportering av nätverksaktiviteter och cyberattacker som inträffar i kundens nätverk är en ökande marknad.” säger Mr. Hidefumi Sakiyama, områdeschef på Canon IT Solutions Inc.

“Med InControl 1.83 har återförsäljare nu ytterligare en möjlighet att erbjuda en konkurrenskraftig s.k “Managed Security”-lösning som vi ser en stark ökning av efterfrågan på,” förklarar Thomas Vasen, Commercial Solution Manager på Clavister.

Den nya versionen av mjukvaran Clavister InControl finns tillgänglig för kunder på My.Clavister.com under “Downloads”.

För att lära dig mer om Clavisters lösningar för MSSP, gå till https://www.clavister.com/mssp

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. 

Om oss

Clavister is a leading security provider for fixed, mobile and virtual network environments. Its award-winning solutions give enterprises, cloud service providers and telecoms operators the highest levels of protection against current and new threats, and unmatched reliability. Clavister’s performance in the security sector was recognised in 2013 with the 2012 Product Quality Leadership Award from Frost & Sullivan. The company was founded in Sweden in 1997, with its solutions available globally through its network of channel partners.Clavister is a member of Intel’s Network Builders program (networkbuilders.intel.com), a cross-industry initiative that enables telcos to build and manage business-critical infrastructures, with lower capital and operating costs. For more information about Clavister, visit www.clavister.com

Prenumerera