Genomförd insiderhandel

Örnsköldsvik Sverige. 16 Januari, 2018. Under januari 2018 har, som tidigare annonserats, totalt 300 000 optioner reserverats för ledande befattningshavare. Av dessa 300 000 optioner så har 160 000 optioner tecknats av insynsregistrerade personer, varav verkställande direktör har tecknat 135 000 optioner.

Under samma period har en styrelseledamot, via bolag, sålt 120 000 aktier, av totalt 579 894 aktier. Aktier avyttrades pga krav från långivare (lån relateras bl a till tidigare förvärv av aktier och optionslösen i Clavister).

Se även finansinspektionens insynshandelsregister (www.fi.se).  

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
John Vestberg, President and CEO
john.vestberg@clavister.com

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. 

Prenumerera

Dokument & länkar