CloudRepublic fullföljer köpet av resterande aktier i Anegy Online Marketing AB

Aktieägare representerande 100% av de utestående aktierna har nu avtalat om försäljning av sina aktier till CloudRepublic. CloudRepublic har därmed fullföljt sitt tidigare meddelade förvärv.

Anegy, som är experter inom digital marknadsföring, är ett lönsamt och snabbväxande bolag som omsätter drygt 14 MSEK under 2017 med över 10% i vinstmarginal.

Köpeskillingen uppgår som tidigare rapporterats till 7 016 000 SEK och betalas ur CloudRepublics kassa. En tilläggsköpeskilling kan utgå efter 2018 och ytterligare en efter 2019.

Anegys erbjudanden som inkluderar Digital Kickstart, Digital Onboarding, Inhouse Performancebyrå, Inhouse Digitalbyrå, Digital Förstärkning och Digital Vikarie är i linje med CloudRepublics. 

För ytterligare information kontakta:

Ari Liukko, Styrelsens Ordförande, Telefon +46 733 15 15 15, E-post: ari@cloudrepublic.com

Om CloudRepublic AB (publ): CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential genom datadriven analys. CloudRepublics DigitaliseringsIndex sammanfattar ett bolags digitala status och anger ett matematiskt mått på Bolagets digitala mognad. Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags processer och affärsmodell.

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com

CloudRepublic AB
Karlavägen 64 114 49
Stockholm
Tel: 08-6111190 
www.cloudrepublic.com

Prenumerera

Dokument & länkar