CLS studie vid Nottingham University Hospital, för behandling av bröstcancer, inleder patientrekrytering

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), som utvecklar och marknadsför imILTCLS, en poliklinisk värmeinducerad cancerimmunoterapi för varsam och effektiv behandling av de flesta typer av solida cancertumörer, meddelar att Nottingham University Hospital i England nu inlett patientrekrytering för bolagets studie avseende imILT-behandling av bröstcancer.

Syftet med studien vid Nottingham University Hospital är primärt att få data avseende behandlingseffekt och sekundärt att utvärdera handhavande och säkerhet. Studien, som avser patienter med spridd såväl som icke spridd bröstcancer, kommer att pågå under cirka tolv månader och omfatta fem patienter.

Mer om Nottingham University Hospital: http://www.nuh.nhs.uk
Mer om studien: http://nuhrise.org/2016/04/interstitial-laser-thermotherapy-imilt-as-a-treatment-option-in-breast-cancer-patients-not-suitable-for-surgical-excision/

Bolagskontakt:
Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00 E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och marknadsför en säker, skonsam, effektiv och kliniskt dokumenterad terapi för behandling av solida cancertumörer. Produkten baseras på immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi (imILTCLS). CLS aktie är noterad på Aktietorget under symbolen CLS B. Mer information på företagets webbplatser: www.clinicallaser.se och www.imilt.se

Prenumerera

Dokument & länkar