Byte av hyresgäst

Colabitoil tecknar nytt hyresavtal med RACE-CAP AB, som därmed ersätter avtalet med Block Trade Technology Ltd.

Colabitoils fastighetsdotterbolag, Colabitoil Fastigheter AB, har 1 augusti tecknat ett nytt hyresavtal med RACE-CAP AB. Med samma villkor ersätts därmed Block Trade Technology Ltd som hyresgäst.

RACE-CAP är ett Amerikanskt multinationellt teknikföretag med huvudkontor i New York och Zürich som utvecklar och säljer hårdvaru- och mjukvarulösningar för blockchain- och datorindustrin.

- Sverige är viktigt för affärsutveckling av REACE-CAP internationellt sett, och Norrsundet är vårt första hub för att bygga moderna och effektiva datacenter. RACE-CAP har redan initierat planering av byggnation för att bygga flera hub i Sverige inom en snar framtid, säger Nick Toscano Operations Director för RACE-CAP.

Colabitoil Fastigheter AB har beslutat att häva hyresavtalet med hyresgästen Block Trade Technology Ltd, eftersom företaget inte uppfyllde sina åtaganden i enlighet med avtalet, som offentliggjordes den 15 februari 2018. Byte av hyresgäst har en mindre inverkan på årets resultat för Colabitoil. 

Läs mer om RACE-CAP: www.race-cap.com 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Nordlöf, VD

Telefon: 072-333 70 77
E-post: jan.nordlof@colabitoil.com

Daniel Arenholm, Head of Communications & IR
Telefon: 0739-81 44 12
E-post: daniel.arenholm@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB (publ) är noterade på AktieTorget (COLAB) och grundades 2013 med målet att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle, förser företaget företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första pilotanläggning för tillverkning av miljödiesel framställt av vegetabilisk olja. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information, besök www.colabitoil.com

Taggar:

Om oss

Colabitoil Sweden AB bygger framtidens bränslelösningar för produktion och leverans av premiumbränslet HVO100. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar HVO bidrar Colabitoil till en omställning till ett hållbart samhälle. Med egna tankanläggningar för försäljning till företags- och privatmarknadskunder, distribution till företagskunder samt med egen produktion i mindre skala förser företaget Mellansverige med ren HVO100.

Prenumerera

Dokument & länkar