Coldator FreshCool International AB (publ) konsoliderar verksamheten och omorganiserar företaget.

Report this content

Coldator FreshCool International AB (publ) konsoliderar verksamheten och omorganiserar företaget. Styrelsen för bolaget har beslutat att genomdriva den tidigare aviserade linjen mot att vara ett kunskapsföretag som erbjuder unika koncept inom affärsområdet klimat och kyla. Inom Coldator FreshCool samlas resurser för att försälja och utveckla de produkter bolaget har i sina respektive affärsområden - FreshCool, Butikskyla, Restaurangkyla, Medicin- och Specialkyla. Företaget ska koncentrera verksamheten mot att vara ett renodlat försäljnings- och utvecklingsbolag och genom outsourcing driva produktion och tillverkning. Detta resulterar i ett fokuserat arbete inom ett begränsat område för att uppnå ökad effektivitet och minskade kostnader. Bolagets verksamhetsdelar inom tillverkning / montage och service kommer således att flyttas ut från bolaget. Dels genom outsourcing till underentreprenörer på olika platser i Sverige samt dels genom en återförsäljning av tillverkningen special- och medicinkyla till Coldator Medical för det tidigare inköpsvärdet. Försäljningsrätten till produkterna kvarstår dock i bolaget. Anledningen till denna omorganisering är främst de ej uppnådda omsättningsmålen samt behovet av att anpassa bolagets kostnadssituation. Överlåtelse av verksamhetsdelarna tillverkning / montage och service kommer att ske inom de närmaste veckorna. Bolaget har redan tidigare outsourcat tillverkningen av ett modulsystem för FreshCool - konceptet samt en ekonomiserie av Coldatorskåp till Polen. Bolaget kommer att kalla till en extra bolagstämma i början av November. Coldator FreshCool International AB (publ) är noterat på Aktietorgets lista. Upplands Väsby 2000 - 10 - 13 Coldator FreshCool International AB (publ) Hans Traugott, VD ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00560/bit0002.pdf

Dokument & länkar