Citat

Sofia Brax har en stor passion för och gedigen erfarenhet inom områden som är oerhört viktiga för oss – medarbetarkraft, kundfokus och hållbarhet. Det är mycket glädjande att kunna knyta Sofia till Collector Banks ledning
Martin Nossman, CEO Collector Bank.
Det är glädjande att Collector Ventures ånyo satsar i två spännande digitala och AI-drivna bolag. Såväl Leeroy som Roaring passar väl in i Collector Ventures-familjen och redan nu ser vi flera möjligheter till samarbete.
Lena Apler, ordförande i Collector Ventures och tf CEO i Collector.
Att genom samarbetet med Mr Shoebox kunna erbjuda finansiering till en större grupp företagare är mycket positivt. Det är också extra glädjande att kunna etablera ett affärssamarbete med ett av våra fintechbolag som vi har investerat i genom Collector Ventures.
Lena Apler, tf CEO på Collector.
Det känns oerhört inspirerande. Collector är ett spännande företag i framkant. Jag ser verkligen fram emot att bli en del av den kreativitet, kompetens och kultur som finns och som jag får vara med att utveckla vidare
Adam Ritzén
Jag är övertygad om att Adam med bred och lång erfarenhet av verksamheters transformation och digitalisering kommer vara drivande till Collector Banks fortsatta tillväxt. Han har dessutom en gedigen och dokumenterad erfarenhet av ledarskap, marknadsföring och försäljning som är nyckelfaktorer för att kunna leda Collectors Banks framtida marknadsposition
Liza Nyberg, VD på Collector Bank.
Det är mycket glädjande att knyta till sig Johanna till Collectorgänget. Johanna har bred och lång erfarenhet av affärstutvecklingsarbete, strategisk kommunikation och digital utveckling som är mycket värdefullt för Collectors framtida strategiska position.
Liza Nyberg, VD på Collector Bank
Patrik Reuterskiölds uppdrag kan komma att innebära att konfliktsituationer uppstår i förhållande till Collectors verksamhet och ärenden som hanteras i Collectors styrelsearbete. Collector och Patrik Reuterskiöld är överens om att löpande utvärdera potentiella intressekonflikter och för det fall sådana uppstår kommer Patrik Reuterskiöld att anses jävig att delta i styrelsens beredning av ärenden och i beslutsfattandet.
Lena Apler, Styrelseordförande Collector
Maria har en perfekt bakgrund för ett växande bolag som Collector och dessutom omvittnat hög arbetskapacitet och digital förståelse. Vi önskar Maria varmt välkommen. Maria tillträder under september och kommer att gå parallellt med nuvarande CFO, Pia-Lena Olofsson, som lämnar i mitten av oktober efter avgiven Q3 rapport.
Lena Apler, Grundare & tillförordnad VD Collector
Jag är väldigt tacksam över att få möjligheten att arbeta med två av Sveriges mest kompetenta ledare, Lena Apler och Liza Nyberg, och ser fram emot den gemensamma resan i Collector.
Maria Lykken Ljungdahl, Tillträdande CFO Collector
Det är extra roligt att kunna försvara epitetet tillväxtbolag när vi nu befinner oss bland giganterna på Nasdaq Large Cap.
Grundare & tillförordnad VD, Lena Apler
Det känns väldigt bra att vi får starta höstterminen med Liza på plats. Vi har mycket som händer på affärssidan i Collector och vill gärna ha med vår nya VD så snart det går.
Lena Apler, Grundare Collector
Det är precis lika kul varje gång man får en utmärkelse av det här slaget. Ett superstarkt startfält gör segern ännu mer glädjerusig. Det kan vara så att långsiktighet och tillväxt betalar sig, Collector 18 år, börsvärde 10 mdr!
Lena Apler, Grundare Collector
Det känns otroligt bra att ha hittat en VD som Liza! Hon förenar ett starkt entreprenöriellt driv med erfarenhet, kompetens och förståelse för bankverksamhet och det regulatoriska ramverk som omgärdar verksamheten. I tidigare uppdrag, bl.a. som VD för mjukvaruföretaget Emric, Skandiamäklarna och Danske Banks hypoteksinstitut, har hon påvisat en stark förmåga att framgångsrikt driva tillväxt och förändring. Liza är en drömrekrytering som kommer att leda Collector med fortsatt utveckling och tillväxt som huvudsakliga mål.
Lena Apler, Grundare och tillförordnad VD Collector
När jag fick erbjudandet om att bli VD i ett av Sveriges mest spännande bolag var det självklart att tacka ja, trots att jag har ett mycket stimulerande jobb idag. Att ta över ledarskapet i ett så framgångsrikt bolag, tillika Nordens ledande digitala nischbank, är oemotståndligt. Jag är imponerad över vad man har åstadkommit hittills och ska ge allt för att fortsätta framgångsresan i samma goda anda.
Liza Nyberg, tillträdande VD Collector
Vår bankapp ska fungera som en assistent som hjälper till att hantera din ekonomi enkelt och lustfyllt.
Grundare & tillförordnad VD, Lena Apler
Sjuttonde årsredovisningen med obruten tillväxt i omsättning och vinst känns fantastiskt! 2016 var alltså ett normalt Collectorår. Finns fortfarande så mycket kvar att göra, så vi jobbar för att bibehålla trenden för åren framåt.
Lena Apler, Grundare & Styrelseordförande Collector
”En naturlig lösning på kort sikt till dess ny Verkställande Direktör kan tillträda. Som grundare, tidigare VD och nu ordförande kan jag bolaget utan och innan och är angelägen om att driva utveckling och tillväxt med samma framgång och höga tempo som är utmärkande för Collector.”
Lena Apler, Grundare och tf. VD
Collector har år efter år, kvartal efter kvartal slagit nya rekord. Det bevisar att affärsmodellen är stabil och inte utsatt för tillfälliga svängningar.
Lena Apler, Grundare & arbetande Styrelseordförande
Nordkap är ytterligare ett exempel på hur en molnbaserad tjänst kan förenkla hanteringen av stor datamängd och komplicerad materia. Nordkap har hittat en nisch med jättestor tillväxtpotential globalt. Collector Bank ska nu tillämpa Nordkaps lösning i den egna verksamheten, vilket vi ser fram emot för att ytterligare underlätta och förfina vår skuldhantering till att börja med.
Lena Apler, Grundare & Styrelseordförande Collector
Nordkap är stolta över att arbeta med Collector Bank och ser en stor potential i samarbetet. Collector är en modern bank som delar vårt tänk hur en treasury-plattform skall utformas för att bemöta framtiden. Nordkap är inne i en expansiv fas och en partner som Collector känns helt rätt i detta skede.
Rikard Hjelm, VD Nordkap
Vi ser den fortsatta investeringen som extremt intressant pga. den unika position som Nordkap har tagit som ett treasury system för framförallt fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Positionen har man byggt upp under kort tid och värdet man levererar till sina kunder är väldigt stort. Den fortsatta internationaliseringen av Nordkap och breddande av produkter kommer ge den etablerade banksektorn en tuff match.
Johan Lundberg, CEO NFT Ventures
Office Depots europeiska verksamhet har förvärvats av Aurelius, ett tyskt riskkapitalbolag som för ett år sedan förvärvade Valora, som då blev Collectors största factoringkund. Att vi återigen får förtroendet att bistå Aurelius med finansiering ser vi som ett kvitto på att vår kompetens och kundanpassning uppskattas av kunder med verksamhet även utanför Sverige.
Lena Apler, Grundare & Styrelseordförande Collector
Vi har arbetat tillsammans med Collector bank i snart två år och deras B2B-lösning gör att vi enkelt kan anpassa oss efter våra kunders behov av flexibilitet och snabbhet vid betalning. Att erbjuda delbetalning är helt avgörande för vår affär. Det har resulterat i ökad försäljning, högre snittköp och nöjdare kunder.
John Rydberg, VD Dialect
Just nu sker en stor förändring av inköp i B2B-sektorn, intresset av digitala betallösningar för B2B-handel har ökat kraftigt det senaste året. Genom våra digitala tjänster vill vi vara det naturliga valet för alla företag som har, eller kommer att digitalisera sin försäljning till andra företag.
Lena Apler, Grundare och Styrelseordförande Collector
Att gå från Mid Cap till Large Cap på drygt ett år är nästan osannolikt. Collector är en digital nischbank med stora tillväxtambitioner. Marknaden tycks ha förstått vår affärsmodell och potentialen den innebär. Som resultat har vi en nästan fördubblad värdering jämfört med introduktionen. Vi kan bara lova att vi ska göra vårt yttersta för att fortsätta att leverera tillväxt.
Lena Apler, Grundare och styrelseordförande Collector
Vi har arbetat länge med att automatisera bokföring och vi har en helt fungerande produkt ute på marknaden. Att vi nu får in Ernström & C:o och Collector Ventures som delägare betyder mycket. Dels att vi får in kapital att kunna göra det vi gör snabbare. Men också att vi får in ägare som tror på oss och det vi gör. Det känns fantastiskt roligt!
Björn Elfgren, Grundare och VD Wint
Båda bolagen, BetterWealth och Wint, har utvecklat digitala produkter som förenklar verksamhet och reducerar kostnader för kunder. Exakt det vi vill åstadkomma med digitalisering.
Lena Apler, Grundare och styrelseordförande Collector
Banker och investeringsrådgivare har inte anpassat sin affärs- och rådgivningsmodell till nya produkter och ny teknik. Kunder går miste om avkastning samtidigt som de betalar ett högt pris. Vi erbjuder en transparent och oberoende investeringstjänst med fokus på låga kostnader och hög tillgänglighet. Med hjälp av investeringen från Collector Ventures kommer BetterWealth lansera sin tjänst under 2017.
Andreas Pålsson, Grundare och CTO BetterWealth
Samarbetet med Wrapp är exakt vad vi vill åstadkomma, ett erbjudande som ger både handlare och kund mervärden och bättre koll. Ett exempel på samarbete i ett ekosystem där vi arbetar tillsammans med externa partners som tillför ny kompetens och teknik.
Grundare och styrelseordförande Collector, Lena Apler
Att en digital nischbank som Collector kommer erbjuda sina kortkunder möjligheten till cashback vid köp med sitt Wrapp-kopplade kort från Collector är en självklarhet och helt i linje med deras sätt att aktivt jobba med kundlojalitet som en av sina drivkrafter.
CEO Wrapp, Aage Rerslev
Att genomföra en stor och komplex affär med en internationell aktör som Rossignol är ett kvitto på att vår produkt och kompetens inom Exportfactoring har fått genomslag. Utöver likviditet och god kunskap kan vi här bidra med snabbhet, flexibilitet och ett starkt systemstöd.
Grundare och styrelseordförande Collector, Lena Apler
Även om vi kommer att fortsätta utveckla/stärka förhållandet med våra historiska finansieringspartners vid särskilda behov, såsom investeringar och intern och extern tillväxt, kommer detta avtal att skapa effektivitet och enkelhet genom att finansiera det rörelsekapital som behövs med hänsyn till vår högst säsongsbetonade verksamhet. Vi är övertygade om att detta är en viktig milstolpe på vår väg till framgång.
Koncernchef Rossignol, Bruno Cercley
Matspar.se har gett sig in på en marknad där vi har för avsikt att ändra svenska folkets beteende kring matvaruinköp. För att vara lyckosam i en sådan satsning är det viktigt att backas av aktörer som själva har erfarenhet av att vara disruptiva. Collector har tydligt visat hur man driver en modern bank och den kompetensen kommer vara värd mycket för oss.
VD Matspar.se, Omid Ghanbari
Alldeles för många företagare anser att administration och utmaningar med finansiering är deras främsta hinder för tillväxt. Tillsammans med Collector banks erbjudanden, tekniska kompetens och entreprenöriella drivkrafter kan vi drastiskt öka våra möjligheter att bidra och erbjuda Sveriges och Europas företagare tjänster som verkligen underlättar vägen till framgång.
VD Mr Shoebox, Ken Bertling
Investeringarna i Matspar.se och Mr Shoebox är, var och en, viktiga pusselbitar i fortsatt utveckling av Collector till en ledande digital nischbank i Norden. Idéer och plattformar kan bredda Collectors erbjudande samtidigt som Collector kan erbjuda bolagen en bra miljö för fortsatt utveckling med hög kompetens inom teknik och digitalisering. Dessutom får de tillgång till seniora rådgivare inom Collector och NFT Ventures och, inte minst, ett stort nätverk.
Grundare och styrelseordförande Collector, Lena Apler
Vi är stolta över att presentera en ny digital produkt för företagsmarknaden där det inte är lika stort tryck på nya spännande digitala lösningar som underlättar företagarnas vardag.
Stefan Alexandersson, CEO Collector
Stefan har varit i bolaget under närmare tolv år av obruten tillväxt i olika roller som IT-chef, CFO, VVD samt VD. Det har varit ett nöje att tillsammans med Stefan utveckla bolaget. Vår gemensamma syn på vikten av god kultur, entreprenörskap parat med struktur, har möjliggjort den exempellösa tillväxten med god kvalitét och resultatnivå. Att leda ett tillväxtbolag är oerhört stimulerande, men också krävande. Jag har full respekt för att Stefan nu anser tiden mogen att lämna över till nästa ledare. Vi räknar med att ha en ersättare på plats under våren 2017.
Lena Apler Styrelseordförande Collector
Efter att under närmare 12 år på Collector ha medverkat till att växa bolaget organiskt med över 15 gånger och under min tid som VD bland annat fått banktillstånd, genomfört en börsintroduktion och transformerat bolaget till Nordens ledande digitala nischbank är det dags för nya utmaningar.
Stefan Alexandersson, VD Collector
Det är mycket glädjande att Collectors starka tillväxt fortsätter. Vi genomför nu en förstärkning av kapitalbasen som vi aviserat tidigare under året för att kunna fortsätta vår starka tillväxtresa.
Lena Apler, Collectors grundare och styrelseordförande
Vår vision med Glamma är att bygga en betydande marknadsplats men även hjälpa segmentet att utvecklas tekniskt. Vi hjälper en annars analog bransch att utveckla sin affär genom att möta kunderna där de finns. Collector, med sin innovativa kultur och kunskap av transaktionsintensiva affärer utgör en stark och lämplig partner att utveckla Glamma vidare.
CEO Glamma, Amir Mofidi
We’re delighted to be working with Collector to expand our vision for fair, accurate and accessible credit. It has been clear from our very first conversations that Collector understand our market and have the requisite experience to support us on our journey. Combining a strong lineage in retail banking with an already prospering portfolio, we believe Collector provides the optimal platform for us to expand our proposition across Europe and the rest of the world.
CEO Credit Kudos, Freddy Kelly
Investeringarna i Glamma och Credit Kudos är ytterligare ett bevis på att Collector är med och leder förändringen av den finansiella industrin.
CEO Collector, Stefan Alexandersson
Det känns otroligt roligt och spännande att komma in i ett företag som Collector. Som HR-Manager är det extra stimulerande att se värdeorden ”entreprenörskap, engagemang och etik” inte bara är fina ord som står på ett papper utan faktiskt något som syns och känns från första dagen man stiger in på kontoret.  Jag ser fram emot att på alla plan bidra till att Collector är fortsätter vara en arbetsgivare i framkant.
HR Director Collector, Sandra Schedwin
” Collector har fortsatt tydligt mål att vara en av Sveriges absolut mest attraktiva och moderna arbetsplats. Sandra, med sitt affärsdrivna HR-tänk, ger bra förutsättningar för att fortsätta den ambitionen.
CEO Collector, Stefan Alexandersson
Vi har en mycket bra grund att stå på med starka och innovativa ägare, en mycket bra kundstruktur och duktiga medarbetare. Själv har jag förmågan att se hur IT kan bidra till effektiva och sofistikerade lösningar för vår verksamhet och som då ger ett stort värde för våra kunder utan att ta bort den personliga delen i kontakterna.
Managing Director Colligent Inkasso, Susanne Bruce
Vi är väldigt glada över att ha rekryterat Susanne Bruce till att leda vår verksamhet inom uppdragsinkasso. Vi har mycket höga ambitioner för Colligent och med Susanne som ansvarig kommer vi att kunna accelerera vår tillväxt som präglas av innovation och kvalitet.
CEO Collector, Stefan Alexandersson
Det känns både naturligt och bra att kunna erbjuda våra kunder och gäster en smidig fakturalösning som ett komplement till vår kortbetalning. Detta är något som har efterfrågats sedan länge och vi ser med tillförsikt fram emot vårt samarbete med Collector.
Kent Kierdorf, Head of Sales Liseberg AB
Vi är glada för att Coops e-handelskunder snart kan välja faktura som betallösning och vi ser fram emot ett bra samarbete med Collector.
Barbara Fredriksen, Inköpschef Koncerntjänster Coop Norge Handel AS
Collector har fått förtroende att arbeta med ytterligare en stor detaljhandelsaktör vilket är väldigt roligt. Genom vår lösning kan kunden ersätta flera leverantörer av betallösningar med en helhetslösning.
Stefan Alexandersson, CEO Collector
Detta är ytterligare ett sätt att utveckla Collector till den ledande digitala nischbanken i Norden. Att ta ägarskap och vara delaktig i utveckling av nya FinTech-bolag ökar vår möjlighet att erbjuda kunder de senaste och bästa lösningarna. NFT skapar förutsättningar för Collector att både investera i dokumenterade och utvärderade FinTech-bolag och att utveckla våra egna produkter
Stefan Alexandersson, CEO Collector