Om oss

Collector är en innovativ, digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Verksamheten omfattar segmenten Privat och Företag. Inom Privat bedrivs utlåning till privatpersoner, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster samt inlåning. Segmentet Företag omfattar fastighetskrediter, företagskrediter och factoring riktat främst till små och medelstora företag samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors, Åbo och Oslo. Collector AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.