Collector AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) Nasdaq Stockholm: COLL. Collectors årsredovisning på svenska för 2017 har idag publicerats på collector.se

Årsredovisningen görs i två olika versioner och format:

Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas vara klar under vecka 14.

Årsstämman äger rum tisdagen den 24 april 2018 kl.15.00 på Collectors huvudkontor, Lilla Bommens Torg 11 i Göteborg. Fullständiga stämmohandlingar finns på www.collector.se/om-collector/investerare/ där också anmälan om deltagande kan göras.

För ytterligare information:
Clara Bolinder-Lundberg, IR Manager I Telefon 070-719 84 43 I E-post clara.bolinderlundberg@collectorbank.se

Denna information är sådan som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2018 kl.11.30 CET. Börsen: Tickerkod COLL 

Taggar:

Om oss

Collector är en innovativ, digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Verksamheten omfattar segmenten Privat och Företag. Inom Privat bedrivs utlåning till privatpersoner, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster samt inlåning. Segmentet Företag omfattar fastighetskrediter, företagskrediter och factoring riktat främst till små och medelstora företag, inkassoverksamhet för kunds räkning (uppdragsinkasso) samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors, Åbo och Oslo. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, Colligent Inkasso AB och Colligent Norge AS med uppdragsverksamhet och inkasso, Collector Payments och Collector Payments Finland Oy där delar av betallösningsverksamheten bedrivs samt Collector Ventures 1 KB med investeringar i fintech. Collector AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.