Collector Bank lanserar inlåningserbjudande i Tyskland

Report this content

Inlåningserbjudande i euro ska stärka och diversifiera Collector Banks finansiering.

Collector Bank lanserar inlåningserbjudande i Tyskland. För att ta ytterligare steg mot en stärkt och diversifierad finansiering kompletterar Collector Bank sitt erbjudande ytterligare genom inlåning i euro till privatpersoner på den tyska marknaden. Collector får därmed möjlighet att bättre matcha tillgångar mot skulder i samma valutaslag, vilket minskar valutaexponeringen.

Inlåningserbjudandet lanseras i samarbete med Raisin som är den största inlåningsplatsen på den europeiska marknaden. Raisin har sedan 2013 hjälpt cirka 165 000 kunder att placera 11 miljarder euro på konton med konkurrenskraftiga räntor. Läs mer om Raisin på www.raisin.com.

För ytterligare information:

Gustav Ohlsson, Product Manager Savings I Telefon 070-495 37 90 I E-post gustav.ohlsson@collectorbank.se

Adam Norlin Persson, Corporate Communications Manager I Telefon 073-712 06 94 I E-post adam.norlin.persson@collectorbank.se

Collector är en innovativ, digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Inom Privat bedrivs utlåning till privatpersoner, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster samt inlåning. Segmentet Företag omfattar fastighetskrediter, företagskrediter och factoring riktat främst till små och medelstora företag, inkassoverksamhet för kunds räkning (uppdragsinkasso) samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors, Åbo och Oslo. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, Colligent Inkasso AB och Colligent Norge AS med uppdragsverksamhet och inkasso, Collector Payments AB och Collector Payments Finland Oy där delar av betallösningsverksamheten bedrivs samt Collector Ventures 1 KB med investeringar i fintech. Collector AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

Collector AB (publ) 556560-0797 | Box 119 14, 404 39 Göteborg | Växel +46 10-161 00 00 | E-post info@collector.se | www.collector.se

Taggar:

Prenumerera