Delårsrapport januari – september 2017

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL)

JANUARI–SEPTEMBER 2017 (JÄMFÖRT MED JANUARI–SEPTEMBER 2016)

 • Intäkterna ökade med 30 % och uppgick till 1 403 MSEK (1 082)
 • Resultat efter skatt (EAT) ökade med 36 % och uppgick till 388 MSEK (286)
 • Avkastning på eget kapital (RoE) var 19 % (22)
 • Resultat per aktie ökade till 3,78 SEK (2,92)
 • Fortsatt stark tillväxt med god kvalitet i kreditstocken, 18 415 MSEK (11 359) +62%
 • Stabil nivå av kreditförluster 1,1 % (1,1)
 • Collector emitterar konvertibelt lån på 100 MSEK till medarbetare
 • Collectors CFO Pia-Lena Olofsson lämnar sin tjänst under hösten 2017
 • Maria Lykken Ljungdahl – ny CFO Collector
 • Collectors VD Liza Nyberg på plats
 • Spira – Ny app gör spara genom aktier enklare än någonsin

Läs mer på https://www.collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/

Presentation för investerare, analytiker och media
En telefonkonferens med möjlighet att ställa frågor kommer att hållas idag den 20 oktober kl.10.00 där CEO Liza Nyberg och CFO Pia-Lena Olofsson presenterar rapporten.

Telefonkonferensen hålls på svenska och kommer att sändas live på:
https://tv.streamfabriken.com/collector-q3-2017
För att ringa in till telefonkonferensen: +46 8 5664 2664 eller +44 20 3008 9810. Växeln öppnar kl. 09.55.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Liza Nyberg, CEO I Telefon 073-910 00 00  I  E-post liza.nyberg@collectorbank.se
Pia-Lena Olofsson, CFO & Head of IR Collector I Telefon 070-858 04 53 I E-post pia-lena.olofsson@collectorbank.se
Åsa Hillsten, CCO & IR Collector I Telefon 070-081 81 17  I E-post asa.hillsten@collectorbank.se

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU´s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl.08.15 CET.

Om oss

Collector är en innovativ, digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Verksamheten omfattar segmenten Privat och Företag. Inom Privat bedrivs utlåning till privatpersoner, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster samt inlåning. Segmentet Företag omfattar fastighetskrediter, företagskrediter och factoring riktat främst till små och medelstora företag, inkassoverksamhet för kunds räkning (uppdragsinkasso) samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors, Åbo och Oslo. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, Colligent Inkasso AB och Colligent Norge AS med uppdragsverksamhet och inkasso, Collector Payments och Collector Payments Finland Oy där delar av betallösningsverksamheten bedrivs samt Collector Ventures 1 KB med investeringar i fintech. Collector AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.