Telefonkonferens i samband med bokslutskommuniké

Collector AB (publ) publicerar sin bokslutskommuniké för 2018 tisdagen den 12 februari kl. 08.15. En telefonkonferens kommer att hållas kl. 10.00 samma dag där CEO Martin Nossman och tf CFO Magnus Erkander presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund.

De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 850 558 354

eller +44 333 300 9269. Växeln öppnar kl. 09.55.

Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/collector-q4-2018

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig före presentationen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen finns att tillgå i efterhand.

För ytterligare information:

Magnus Erkander, tf CFO & IR-manager I Telefon +46 70 493 08 00 I E-post magnus.erkander@collectorbank.se

Adam Norlin Persson, Corporate Communications Manager I Telefon +46 73 712 06 94 I E-post adam.norlin.persson@collectorbank.se

Taggar:

Om oss

Collector är en innovativ, digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Verksamheten omfattar segmenten Privat och Företag. Inom Privat bedrivs utlåning till privatpersoner, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster samt inlåning. Segmentet Företag omfattar fastighetskrediter, företagskrediter och factoring riktat främst till små och medelstora företag, inkassoverksamhet för kunds räkning (uppdragsinkasso) samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors, Åbo och Oslo. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, Colligent Inkasso AB och Colligent Norge AS med uppdragsverksamhet och inkasso, Collector Payments och Collector Payments Finland Oy där delar av betallösningsverksamheten bedrivs samt Collector Ventures 1 KB med investeringar i fintech. Collector AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar