Kommuniké från årsstämma i Com Hem Holding Ab (Publ) den 21 Mars 2018

Com Hem Holding AB (publ) har idag haft sin årsstämma i Stockholm.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att omvälja Andrew Barron, Monica Caneman, Thomas Ekman, Eva Lindqvist och Anders Nilsson till styrelseledamöter. Andrew Barron omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde vidare KMPG AB som revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Utdelning
Stämman beslutade om utdelning för räkenskapsåret 2017 med 6 kronor per aktie, fördelat på två utbetalningstillfällen om 3 kronor per aktie och utbetalningstillfälle. Som första avstämningsdag för utdelning fastställdes den 23 mars 2018 och som andra avstämningsdag den 2 juli 2018. Utdelning beräknas ske genom Euroclears försorg den 28 mars 2018 respektive den 5 juli 2018.

Minskning och ökning av aktiekapital
Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 4 887 399,06 kronor genom indragning av 4 300 000 egna aktier och om en samtidig fondemission med motsvarande belopp. Det totala antalet aktier i Bolaget efter indragningen uppgår till 177 470 814.

För ytterligare information, kontakta:

Investerare
Marcus Lindberg, Investor Relations Manager
Tel: 0734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0761 15 38 30
press@comhem.com

Om Com Hem koncernen
Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s når hälften av Sveriges hushåll, vilket gör Com Hem-koncernen till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder det största utbudet av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalbox eller på surfplattor och mobiltelefoner. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de fyra dotterbolagen Com Hem AB, Boxer TV Access AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Under 2017 omsatte koncernen 7 136 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.