Ledningsgruppsmedlemmar till det sammanslagna bolaget offentliggjordes idag av Tele2

Idag presenterar Tele2 AB ett antal medlemmar till ledningsgruppen för det sammanslagna bolaget mellan Tele2 och Com Hem. Ytterligare medlemmar till ledningsgruppen kommer att presenteras innan fusionen slutförs.

I januari 2018 offentliggjorde Tele2 och Com Hem ambitionen att slå samman bolagen genom en fusion. Integrationsplaneringen har pågått sedan dess och idag presenteras ett antal medlemmar till den nya ledningsgruppen för det sammanslagna bolaget. Den nya ledningsgruppen tillträder först vid slutförande av fusionen, som är föremål för godkännande av såväl EU-kommissionen som aktieägarna i de två bolagen.

Följande medlemmar och positioner presenteras idag:

  • Mikael Larsson, Executive Vice President, Group CFO.
  • Samuel Skott, Executive Vice President, Sweden Consumer.
  • Karin Svensson, Executive Vice President, Chief People and Change Officer.
  • Stefan Backman, Executive Vice President, Group General Counsel.

Samtliga medlemmar kommer att rapportera direkt till Anders Nilsson, som blir ny vd för Tele2-koncernen. Ledningsgruppsutnämningarna gäller från och med slutförandet av fusionen. Lars Nordmark, nuvarande finanschef på Tele2, samt Richard Peers, HR-direktör på Tele2, kommer då att lämna bolaget.

Som ett resultat av fusionen kommer Sverige att representera en betydligt större del av Tele2s totala verksamhet och kommer därför att delas upp i två affärsområden: Business to Consumers (konsument) samt Business to Business (företag). Samuel Skott, som idag är vd på Tele2 Sverige, kommer att leda verksamheten Business to Consumers, det största affärsområdet i bolaget som kommer att inkludera varumärkena Tele2, Comviq, Com Hem och Boxer. Personen som ska leda affärsområdet Business to Business kommer att presenteras i ett senare skede, tillsammans med övriga medlemmar i den nya ledningsgruppen. Detta offentliggörande kommer att ske före slutförandet av fusionen, som beräknas ske under fjärde kvartalet 2018, i enlighet med vad som tidigare har kommunicerats.

Fram tills fusionen slutförts kommer Tele2 och Com Hem drivas som två oberoende och separat noterade bolag av sina respektive nuvarande ledningsgrupper och styrelser.

Om Mikael Larsson
Mikael är sedan 2015 finanschef på Com Hem. Innan dess var han finanschef på Kinnevik AB i tretton år. Han har därtill haft olika positioner som revisor och konsult på Arthur Andersen.

Om Samuel Skott
Samuel är sedan 2016 vd på Tele2 Sverige. Han inledde sin karriär på Tele2 2005 och har haft flera seniora positioner, som till exempel Commercial Director for Customer & Product Design.

Om Karin Svensson
Karin är egenanställd rådgivare inom HR. Hon var tidigare HR-direktör på Bisnode. Karin inledde sin karriär på Accenture, där hon var partner i elva år, grundade företagets rutiner kring Talent & Organisation Performance, och var nordisk HR-direktör samt Human Capital Lead.

Om Stefan Backman
Stefan är Tele2-koncernens nuvarande chefsjurist. Under de senaste elva åren har han haft flera seniora roller på Tele2. Innan dess arbetade han på Post- och telestyrelsen (PTS) och på Förvaltningsrätten i Stockholm.

Denna information är sådan information som Com Hem Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl. 08:05 CEST.

Viktig information
Registreringsdokumentet har ännu ej slutligen registrerats av SEC och förklarats gällande. Registreringsdokumentet är tillgängligt på SECs EDGAR-system och kan erhållas via www.sec.gov. Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar.

För ytterligare information kontakta:

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0709 48 52 72
fredrik.hallstan@comhem.com

Investerare:
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations 
Tel: 0734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Om Com Hem
Com Hem-koncernen levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag under sina två varumärken Com Hem och Boxer. I koncernen ingår även kommunikationsoperatören iTUX Communication AB som tillhandahåller öppna fibernät till tjänsteleverantörer. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder ett stort utbud av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalboxar, surfplattor och mobiltelefoner. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1,2 Gbit/s når över 60% av Sveriges hushåll, vilket gör oss till en viktig motor i det digitala Sverige. Com Hem-koncernen grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och under 2017 omsatte koncernen 7 136 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm.