Uppdaterat finansiellt ramverk för Tele2 efter den föreslagna fusionen med Com Hem

Com Hems styrelse har kommit överens med Tele2s styrelse att uppdatera det preliminära finansiella ramverket för det sammanslagna bolaget som kommunicerades i januari. Nu introduceras nya och mer specifika mål för skuldsättning, utdelning och aktieåterköp.

Samgåendet kommer att kombinera två företag med stark kassaflödesgenerering och tydliga synergier för att skapa en ledande leverantör av uppkoppling i Östersjöregionen. Tele2s styrelse har, sedan publiceringen av det preliminära finansiella ramverket i januari, tagit fram ett uppdaterat och mer specifikt finansiellt ramverk baserad på ytterligare analys och dialog med bolagens aktieägare.

Det nya skuldsättningsmålet och ramverket för utdelning och aktieåterköp är som följer:

  • Det kombinerade bolaget avser ha en nettoskuldsättning/EBITDA inom intervallet 2,5-3,0x och bibehålla en kreditprofil som överensstämmer med kreditbetyget ”investment grade”
  • Det kombinerade bolagets policy kommer sträva mot att bibehålla skuldsättningsmålet genom att distribuera kapital till aktieägarna genom:
    • En ordinarie utdelning om minst 80 procent av fritt kassaflöde till eget kapital; och
    • Extraordinära utdelningar och/eller aktieåterköp, baserat på återstoden av fritt kassaflöde till eget kapital, likvid från tillgångsförsäljningar och balansering av nettoskuldsättningen utifrån EBITDA-tillväxten

Baserat på denna policy förväntas det kombinerade bolaget distribuera mer än 100 procent av fritt kassaflöde till eget kapital till aktieägarna genom en kombination av utdelningar och aktieåterköp. Tele2 och Com Hem tror att utsikterna för utdelningar och återköp i den kombinerade koncernen enligt denna policy är starkare än vad som kan förväntas för innehavare av endast Tele2 eller endast Com Hem.

Fusionsprocessen fortgår enligt plan och förväntas, som tidigare meddelats, stängas under andra halvåret 2018.

För ytterligare information kontakta:  

Investerare
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations 
Tel: +46(0)734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: +46 (0)761 15 38 30
fredrik.hallstan@comhem.com

Om Com Hem
Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s når hälften av Sveriges hushåll, vilket gör Com Hem-koncernen till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder det största utbudet av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalbox eller på surfplattor och mobiltelefoner. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de fyra dotterbolagen Com Hem AB, Boxer TV Access AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Under 2017 omsatte koncernen 7 136 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se