Vetenskapligt rådgivningsmöte genomfört

CombiGene genomförde igår 6 oktober ett sedan i juni inbokat vetenskapligt rådgivningsmöte med svenska Läkemedelsverket.

Syftet med mötet var att presentera CombiGenes behandlingskoncept för Läkemedelsverket, samt att diskutera det prekliniska utvecklingsprogram som återstår innan CombiGenes läkemedelskandidat kan testas för första gången på människa i en Fas I/II studie liksom den preliminära utformningen av denna studie. Granzer Regulatory Consulting & Services från München bistod CombiGene med att förbereda och genomföra mötet.

CombiGenes VD Jan Nilsson kommenterar: ”Mötet med Läkemedelsverket visar hur långt CombiGene nu har kommit. Vi har en läkemedelskandidat och vi går nu in i en ny fas med vårt prekliniska program. Mötet var mycket givande och CombiGenes behandlingskoncept

togs väl emot av Läkemedelsverket”.

För ytterligare information:                                         

CombiGene AB (publ)

Jan Nilsson, VD

Tel: 070 4663163

E-post: jan.nilsson@combigene.com

Om CombiGene AB

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com .

MER FRÅN BOLAGET är ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och information som inte bedöms som kurspåverkande. Fler MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN finns på www.combigene.com.

Prenumerera

Dokument & länkar