Commvault förenklar datahantering och backup för IBM-kunder genom nytt samarbete

Commvault har inlett ett samarbete med IBM som innebär att IBM Business Resiliency Services kan leverera Commvaults programvara för datahantering som en del av sin egen tjänste- och lösnings­portfölj. Genom det nya samarbetet kan IBM Business Resiliency Services nu erbjuda en enhetlig, kraftfull plattform för backup, återställning, migrering och indexering till sina kunder och som omfattar allt data, oavsett om det lagras internt, i molnet eller i en hybridmiljö.

IBM Business Resiliency Services kan nu ge sina kunder möjligheten att installera Commvaults program­vara i sin interna IT-miljö, i datacenter hos IBM eller genom IBMs molntjänster. Programvaran finns både som en lösning och som en komplett tjänst.

Bakgrunden till IBMs samarbete med Commvault är att it-ansvariga allt oftare efterfrågar en enhetlig, kraftfull och heltäckande plattform för datahantering i sina miljöer. Den tilltagande digitaliseringen av näringslivet riskerar annars att öka komplexiteten i takt med att organisationens datamängder växer och nya typer av data tillkommer. Detta samtidigt som hotbilden från avancerad skadlig kod och angrepp via nätet ständigt är närvarande. Blandningen av olika typer av IT-infrastruktur där intern drift utnyttjas parallellt med ett flertal olika molntjänster kan också försvåra initiativ för att ta ett samlat grepp över datahanteringen.

– Moderna organisationer ställer krav på lösningar för backup och dataskydd som är mer flexibla och enklare att hantera och som stödjer deras digitala transformation. Genom att integrera backuplösningar från IBM och Commvault kan vi erbjuda ett enklare verksamhetsstöd som minskar riskerna och kostnad­erna för kunden, säger Daniel Witteveen, Vice President, Global Portfolio, IBM Business Resiliency Services.

Med Commvault som motor för datahantering kan IBMs kunder också skapa mer effektiva strategier för hybridmoln, då den länkar samman intern infrastruktur och olika molnmiljöer som IBM Cloud, Microsoft Azure och Amazon Web Services (AWS).

– Genom detta samarbete underlättar vi för IBMs kunder att hantera, skydda och arkivera sitt data, oavsett var det finns. För IBM Business Resiliency Services och deras specialister innebär möjligheten att erbjuda Commvaults produkter bättre förutsättningar för att säkerställa informationssäkerhet och regel­efterlevnad, samt att driva molnstrategier och digital transformation hos deras kunder, säger Rikard Lindkvist, som är Senior System Engineer på Commvault i Norden.

För frågor och mer information, kontakta:
Ian Mackie, Head of EMEA Corporate Communications, imackie@commvault.com. +44 118 952 7020
Rikard Lindkvist, Senior System Engineer Commvault, rlindkvist@commvault.com, 070-971 21 98
Robert Nyström, Commvault PR Sweden, robert@wisecomm.se. 070-567 4904

Om Commvault
Programvaruföretaget Commvault är en ledande leverantör av lösningar för dataskydd och informationshantering som används av organisationer i alla storlekar och branscher. Commvault hjälper företag och myndigheter att aktivt utnyttja sina data för att skapa värde och få nya insikter om verksamheten. Commvault är noterat på Nasdaq (CVLT). www.commvault.se

Taggar:

Om oss

Programvaruföretaget Commvault är en ledande leverantör av lösningar för dataskydd och informationshantering som används av organisationer i alla storlekar och branscher. Commvault hjälper företag och myndigheter att aktivt utnyttja sina data för att skapa värde och få nya insikter om verksamheten. Commvault är noterat på Nasdaq (CVLT). www.commvault.com.

Prenumerera

Dokument & länkar