Årsredovisning Compare-IT Nordic AB 2017/2018

Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för räkenskapsåret 2017-05-01 - 2018-04-30. 

För komplett årsredovisning samt revisionsberättelse se bifogade pdf-filer.

Prenumerera