Compare-IT fått order på Home Line till projekt Tvärpilen på Österlen

Tvärpilen har efter test och utvärdering tecknat en order på Compare-ITs smarta hem lösning från produktserien Home Line till totalt 32 bostäder i Kivik på Österlen. 

Home Line erbjuder förutom trygghets- och säkerhetsfunktioner även komfort i form av belysningsstyrning samt energibesparing. Konfigurationen anpassas till de olika storlekarna på bostäder, från 74 KVM till 146 KVM, som projekt Tvärpilen erbjuder. I lösningen integreras också en anpassad fördelningsmätning av energi och varmvatten.

Totalt uppförs 12 parbyggda gatuhus, 16 bostadsrättslägenheter samt 4 friliggande villor. Merparten av bostäderna uppförs under 2017-2018 och första leveranserna har skett. Det totala ordervärdet beräknas till 600-700tkr. Elinstallationen görs av Elinstallatörerna Österlen AB.

Projekt Tvärpilen i Kivik är en konkretisering av ett helhetsorienterande hållbarhetsprojekt. Det miljömässiga ansvarstagandet står i fokus och man satsar på eget reningsverk, värmesystem baserat på grundvattnet som värmekälla, solpaneler som primär elkälla samt energieffektivt byggmaterial.

Byggherren Sven-Erik Borglunds kommenterar:

- De värden som Compare-ITs styr-, regler- och registreringssystem tillför boenden överensstämmer helt med Tvärpilens ambition. Vårt fokus på hållbarhet innebär att vi med omsorg valt en smarta hem lösning som är robust och framtidssäker, d v s enkelt går att komplettera med framtida digitala möjligheter. Att alla, oavsett grad av teknikintresse, med enkelhet kan använda funktionerna och vid framtida skifte av bostadsinnehavare kan återställa systemet till grundinställningarna bidrog också till vårt val.

Compare-ITs VD Kerstin Lindqvist Toms kommenterar:

- Vi är naturligtvis stolta att efter noga utvärdering få vara del av detta fina projekt och värderar det högt utifrån både kommersiellt- och miljöperspektiv. Att få vara med och skapa ett modernt och tryggt boende som förenklar vardagen för de boende i kombination med att erbjuda viktiga energibesparande funktioner är det vi brinner för och vi är mycket glada för förtroendet vi fått.För ytterligare information

Kerstin Lindqvist Toms                                          Sven-Erik Borglund

VD, Compare-IT Nordic AB                                   Tvärpilen Kivik

Telefon: 0733-190 630                                           Telefon: 0766-312 650

E-post: kerstin@compare-it.se                         E-post: svenerik@me.com

Jeanette Andersson

Ordförande, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 0733-181 982

E-post: jeanette@compare-it.se

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för hemautomation, s.k. ”smarta hem”. Compare-IT:s unicitet består främst i att Bolaget utvecklat färdigpaketerade styrsystem för smarta hus och kommersiella fastigheter. Just att de är färdigpaketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har därmed gjort smarta hem-lösningar tillgängliga för allmänheten på ett helt nytt sätt än tidigare.

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindqvist Toms försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017. 

Prenumerera

Dokument & länkar