Compare-IT har fått order på Home Line från Alcadon till Riksbyggens lägenhetsprojekt

Formell order från Alcadon på Compare-IT:s smarta hem system till 54 bostäder i BRF Prostkvarnen har idag registrerats med leveransdatum i oktober 2019. Ordervärdet är drygt 430 tkr, därtill tillkommer kompletterande produkter för vattenavstängningsfunktion samt anpassade brand- och rökdetektorer.

Som tidigare kommunicerats har Riksbyggen som första större bostadsutvecklare valt Compare-IT:s smarta hem lösning som standard i lägenhetsprojektet BRF Prostkvarnen i Jönköping. I projektet kommer Home Line levereras installerad i elcentraler från Alcadon AB.

Under våren 2018 ingick Alcadon och Compare-IT ett distributionsavtal, som innebär att Alcadon återförsäljer Compare-IT:s produkter till sina kunder i främst Norge och Sverige samt att man gör gemensamma leveranser till vissa projekt. Det kraftigt ökade intresset för smarta hem och fastigheter och potentialen i digitalisering skapar gemensamma affärsmöjligheter genom att erbjuda paketerade lösningar bestående av Compare-IT:s system installerade i Alcadons elcentraler.


För ytterligare information

Kerstin Lindkvist Toms                                                                       Peter Högberg

VD Compare-IT Nordic AB                                                                 Alcadon AB

Telefon 0733–19 06 30                                                                       Telefon 08-657 36 46

E-mail kerstin@compare-it.se                                                        E-mail pho@alcadon.se


Om Alcadon

Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande svensk leverantör av produkter för data- och telekommunikation i Norden. Alcadon erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa produkter och komponenter från ledande varumärken och det egna varumärket ECS, European Cabling Systems. Styrkan i Alcadons affärskoncept ligger i omfattande kompetens och erfarenhet från nätverkslösningar och den tekniska utvecklingen inom området, i kombination med ett stort fokus på kvalitet och service. Detta gör det möjligt för Alcadon att erbjuda välfungerande helhetslösningar för nätverksinfrastruktur till en bred kundbas av nätverksinstallatörer, byggföretag, systemintegratörer och nätägare. Alcadon har cirka 65 anställda och huvudkontor i Stockholm.

Alcadon AB ingår i Alcadon Group AB som är listade på Nasdaq First North.
För mer information se www.alcadon.se


Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it-se

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindkvist Toms försorg, för offentliggörande den 5 juni 2019. 

Prenumerera

Dokument & länkar