Compare-IT har tecknat avtal med Bysnickaren Förvaltnings AB med varumärkena Östkustvillan och Östkuststugan

Compare-IT ska löpande leverera smarta hem lösningar och tillhörande tjänster till ytterligare en husbyggare. Compare-ITs smarta hem lösning ska ingå som standard i alla hus som levereras. 

Compare-ITs produktserie Home LineTM ingår i standardpaketet och innefattar styrning av gemensamma utrymmen. Kunden har också möjlighet att välja en större konfiguration av Home LineTM med styrning även av alla sov- och badrum. Det totala ordervärdet är beroende på vilket paket man väljer samt vilka tillval som önskas av respektive slutkund i form av brand- och rökdetektorer, vattenavstängningsfunktion samt utökat dimmerpaket. Första leverans beräknas ske ca 6-12 månader efter försäljning.

Östkustvillan och Östkuststugan är stenhus, som muras på plats. Bolaget bygger mellan 5 och 10 hus per år och avser att utöka verksamheten till att också uppföra projekthus i form av kedje- och radhus.

Inklusive detta avtal har Compare-IT kontrakterat hustillverkare, som gemensamt levererar totalt ca 950st hus årligen med Compare-IT som standard. Detta motsvarar drygt 7% av den totala marknaden för nybyggnation av småhus. Enligt SCB påbörjades byggnation av 12 950 småhus under 2016. Rapport avseende 2017 publiceras 2018-02-19.

För ytterligare information

Kerstin Lindqvist Toms                                               Andreas Ahlgren
VD, Compare-IT Nordic AB                                       Ägare, Styrelseledamot Bysnickaren Förvaltnings AB
Telefon: 0733-190 630                                              Telefon: 0708-20 34 51              
E-post: kerstin@compare-it.se                                E-post: andreas@bysnickaren.se   

Jeanette Andersson
Ordförande, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-181 982
E-post: jeanette@compare-it.se 

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för hemautomation, s.k. ”smarta hem”. Compare-IT:s unicitet består främst i att Bolaget utvecklat färdigpaketerade styrsystem för smarta hus och kommersiella fastigheter. Just att de är färdigpaketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har därmed gjort smarta hem-lösningar tillgängliga för allmänheten på ett helt nytt sätt än tidigare. En typisk leverans från Compare-IT till en smart villa ligger på ett produktvärde på mellan 15 TSEK och 30 TSEK samt därtill möjliga tillval.

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindqvist Toms försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018. 

Prenumerera

Dokument & länkar