Compare-IT har tecknat avtal med husbyggaren MBAS

Compare-IT ska löpande leverera smarta hem lösningar och tillhörande tjänster till husbyggaren MBAS i Sverige AB. 

Från och med 1 september 2017 ingår ett av paketen som standard i alla MBAS leveranser.

Utöver standardpaketet, har kunden möjlighet att välja till ett större paket. Utifrån husets storlek samt önskad funktionalitet och styrning kan totalt 3 olika paket väljas.  

Det totala ordervärdet är beroende på vilket paket man väljer samt vilka tillval som önskas av respektive slutkund i form av brand- och rökdetektorer, vattenavstängningsfunktion samt utökat dimmerpaket. Första leverans beräknas ske ca 6-12 månader efter försäljning.

MBAS har sedan 2001 byggt trä- och stenhus till kunder över hela Skåne. Affärsidén är att låta kunderna själva designa sitt drömhus, som MBAS sedan bygger och gör till verklighet. MBAS erbjuder generalentreprenad.

”För att ytterligare öka vår standard och med våra kunders trygghet, säkerhet och energibesparing i fokus har vi valt att använda Compare-ITs smarta hem lösningar som standard. I varje hus MBAS bygger, sätter vi numera in ett smart hem paket från Compare-IT. Lösningen skapar trygghet och säkerhet för våra kunder samtidigt som komfort och energibesparing sys in. Och det bästa är – våra kunder behöver inte märka smarta hem lösningen, då den är sömlöst integrerad i huset.” Morgan Isaksson, VD MBAS                

Inklusive detta avtal har Compare-IT kontrakterat hustillverkare och husbyggare som gemensamt levererar totalt ca 540st hus årligen. Detta motsvarar 4,2% av den totala marknaden för nybyggnation av småhus. Enligt SCB påbörjades byggnation av 12 950 småhus under föregående år.

För ytterligare information

Kerstin Lindqvist Toms                                              

VD, Compare-IT Nordic AB                                      

Telefon: 0733-190 630                                             

E-post: kerstin@compare-it.se                                 

Jeanette Andersson

Ordförande, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 0733-181 982

E-post: jeanette@compare-it.se 

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för hemautomation, s.k. ”smarta hem”. Compare-IT:s unicitet består främst i att Bolaget utvecklat färdigpaketerade styrsystem för smarta hus och kommersiella fastigheter. Just att de är färdigpaketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har därmed gjort smarta hem-lösningar tillgängliga för allmänheten på ett helt nytt sätt än tidigare. En typisk leverans från Compare-IT till en smart villa ligger på ett produktvärde på mellan 15 TSEK och 30 TSEK samt därtill möjliga tillval.

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindqvist Toms försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2017. 

Prenumerera

Dokument & länkar