Compare-IT:s företrädesemission är till hälften fylld med teckningsförbindelser

Report this content

Till och med 28 februari har bolaget ingått avtalade teckningsförbindelser om 6,2 MSEK, vilket motsvarar cirka 56 procent av emissionsbeloppet.

Compare-IT har tidigare aviserat en företrädesemission på 11,1 MSEK där fyra gamla aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 6,20 SEK. Till och med 28 februari har bolaget ingått avtalade teckningsförbindelser om 6,2 MSEK, vilket motsvarar cirka 56 procent av emissionsbeloppet. Teckning i emissionen sker mellan 5 – 26 mars och memorandum publiceras den 2 mars på Bolagets och Aktietorgets hemsidor. I memorandumet återfinns en fullständig lista över nämnda teckningsförbindelser.

För ytterligare information
Jeanette Andersson  
Styrelseordförande Compare-IT Nordic AB 
Telefon 0733–18 19 82 
E-mail jeanette@compare-it.se 

Kerstin Lindkvist Toms  
VD Compare-IT Nordic AB 
Telefon 0733–19 06 30
E-mail kerstin@compare-it.se 

Om Compare-IT
Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet.

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindkvist Toms försorg, för offentliggörande den 1 mars 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar