Compare-IT:s företrädesemission tecknad till 86 %

Report this content

Företrädesemissionen i Compare-IT Nordic AB:s tecknades till cirka 9,5 MSEK, inklusive teckningsförbindelser. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 86 procent. Cirka 89 procent av emissionsvolymen tecknades med företrädesrätt. Compare-IT tillförs därmed cirka 8,8 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,7 MSEK.

VD Kerstin Lindkvist-Toms kommenterar

”Även om vi inte riktigt nådde hela vägen fram är vi nöjda med utfallet av emissionen givet den oroliga marknaden under teckningsperioden. Utfallet är tillräckligt för att vi skall kunna genomföra planerade projekt med viss omprioritering och tidsförskjutning. Presenterade målbilder som att uppnå break-even under 2019 är oförändrade.” säger Kerstin Lindkvist Toms, VD på Compare-IT Nordic AB.”

Teckning och tilldelning

Genom emissionen nyemitteras 1 533 874 aktier varav 1 372 764 aktier tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 29 mars 2018.

Aktier och aktiekapital

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 868 287,90 SEK fördelat på 8 682 879 aktier. Handel med BTA (Betald tecknad aktie) pågår fram till dess att företrädesemission har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i mitten av april 2018.

För ytterligare information

Kerstin Lindkvist Toms                                  

VD Compare-IT Nordic AB                                            

Telefon 0733–19 06 30                                  

E-mail kerstin@compare-it.se                   

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT:s har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it-se

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindkvists försorg, för offentliggörande den 29 mars 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar