Compare-IT skriver distributionsavtal med Alcadon

Report this content

Alcadon och Compare-IT har ingått ett distributionsavtal, som innebär att Alcadon återförsäljer Compare-IT:s produkter till sina kunder i främst Norge och Sverige samt att man gör gemensamma leveranser till vissa projekt.

Compare-IT Nordic AB säljer kostnadseffektiva och användarvänliga smarta hem lösningar för främst nybyggnation av småhus och lägenheter. Compare-IT har hittills tecknat avtal med motsvarande 7 % av volymen på den svenska småhusmarknaden. Målsättningen är att ytterligare ta marknadsandelar på småhusmarknaden och att utveckla positionen inom lägenhetssegmentet.

Alcadon är en ledande svensk distributör av produkter för data- och telekommunikation i Norden och har ett antal av de större småhusbyggarna och lägenhetsutvecklarna som kunder. Alcadon är noterade på Nasdaq First North.

Alcadon och Compare-IT har ingått ett distributionsavtal, som innebär att Alcadon återförsäljer Compare-IT:s produkter till sina kunder i främst Norge och Sverige samt att man gör gemensamma leveranser till vissa projekt. Det kraftigt ökade intresset för smarta hem och fastigheter och potentialen i digitalisering skapar gemensamma affärsmöjligheter genom att erbjuda paketerade lösningar bestående av Compare-IT:s system installerade i Alcadons elcentraler.

För Compare-IT innebär samarbetet att man på kortare tid når en bredare marknad för snabbare försäljningstillväxt.

”Avtalet med Alcadon möjliggör för Compare-IT att nå framförallt lägenhetssegmentet på ett effektivt sätt i samarbete med en av branschens ledande aktörer inom data- och telekommunikation för nybyggnation. Tillsammans med Alcadon når vi en större marknad med ett starkare erbjudande på kortare tid. Vi har en gemensam vilja att göra smarta hem och fastigheter tillgängliga även för lägenhetssegment genom ett väl paketerat erbjudande och ett kostnadseffektivt genomförande” menar Kerstin Lindkvist Toms, VD på Compare-IT Nordic AB.

”Fastigheter blir allt mer digitaliserade och Alcadon vill vara en del av denna utveckling med affärsområdet DC-line som vänder sig mot bostadsutvecklare typ JM, Riksbyggen m fl. Samarbetet med Compare-IT innebär att vi kan erbjuda våra kunder smart paketerade lösningar som drar nytta av båda företagens styrkor för ett ännu starkare kunderbjudande.” säger Peter Zäll, Affärsområdesansvarig på Alcadon.

För ytterligare information

Kerstin Lindkvist Toms                                                                       Peter Zäll

VD Compare-IT Nordic AB                                                                Affärsområdesansvarig Alcadon AB

Telefon 0733–19 06 30                                                                     Telefon 08-657 36 45

E-mail kerstin@compare-it.se                                                           E-mail peter.zall@alcadon.se

Om Alcadon

Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande svensk leverantör av produkter för data- och telekommunikation i Norden. Alcadon erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa produkter och komponenter från ledande varumärken och det egna varumärket ECS, European Cabling Systems. Styrkan i Alcadons affärskoncept ligger i omfattande kompetens och erfarenhet från nätverkslösningar och den tekniska utvecklingen inom området, i kombination med ett stort fokus på kvalitet och service. Detta gör det möjligt för Alcadon att erbjuda välfungerande helhetslösningar för nätverksinfrastruktur till en bred kundbas av nätverksinstallatörer, byggföretag, systemintegratörer och nätägare. Alcadon har cirka 65 anställda och huvudkontor i Stockholm.

Alcadon AB ingår i Alcadon Group AB som är listade på Nasdaq First North.
För mer information se www.alcadon.se  

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it-se

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindkvist Toms försorg, för offentliggörande den 21 mars 2018. 

Prenumerera

Dokument & länkar