Compare-ITs kontrakterade avtalskunder

Compare-IT har under 2016-2017 tecknat avtal med följande 11 svenska hustillverkare och byggbolag, där Compare-ITs smarta hem lösning ingår som standard och i vissa fall som tillval.

C.W.L Fastigheter AB

Ehrab Byggservice AB med Sweahus

HM-hus i Göteborg AB

Intressanta Hus AB

MBAS i Sverige AB

Moderna Trähus i Norden AB

Myresjöhus AB

Ross Arkitektur & Design AB

Skanör Stenhus AB

Svenska Husgruppen AB med varumärkena Faluhus och Forsgrens Timmerhus

Svensk Husproduktion AB med varumärkena LB-Hus och Nordiska Hus

En typisk leverans från Compare-IT till en smart villa ligger på ett produktvärde på mellan 15 TSEK och 30 TSEK samt därtill möjliga tillval såsom rök- och branddetektorer, vattenläckagedetektorer, utökat dimmerpaket, etc. Leverans av systemen beräknas ske ca 6-12 månader efter försäljning.

Compare-IT har därmed kontrakterat hustillverkare som gemensamt levererar totalt ca 540st hus årligen. Detta motsvarar drygt 4% av den totala marknaden för nybyggnation av småhus. Enligt SCB påbörjades byggnation av 12 950 småhus under föregående år.

För ytterligare information

Kerstin Lindqvist Toms                                            
VD, Compare-IT Nordic AB                                     
Telefon: 0733-190 630                                             
E-post: kerstin@compare-it.se                                 

Jeanette Andersson
Ordförande, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-181 982
E-post: jeanette@compare-it.se 

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för hemautomation, s.k. ”smarta hem”. Compare-IT:s unicitet består främst i att Bolaget utvecklat färdigpaketerade styrsystem för smarta hus och kommersiella fastigheter. Just att de är färdigpaketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har därmed gjort smarta hem-lösningar tillgängliga för allmänheten på ett helt nytt sätt än tidigare. 

Prenumerera

Dokument & länkar