Inflyttning i Riksbyggens första smarta lägenheter

Riksbyggen valde som första större bostadsutvecklare Smart Homeline, Compare-IT:s smarta hem lösning, som standard i ett lägenhetsprojekt med 54 stycken bostäder i Jönköping. Nu har inflyttning skett och uppföljnings- och utvärderingsprocessen påbörjas. 

Stort fokus har varit på att standardisera och optimera den del i byggprocessen där smarta hem lösningen installeras och implementeras. Användarvänligheten och att det ska vara så enkelt som möjligt för bostadsinnehavarna att komma igång och använda smarta hem funktionerna har också haft högsta prioritet. Systemet är därför förprogrammerat med grundfunktioner för trygghet och komfort, t ex automatisk vattenavstängning när man inte är hemma samt belysningsstyrning. De bostadsinnehavare som vill fjärrstyra bostaden, registrerar enkelt ett konto och laddar ner Appen till sin Smartphone.  

Läs Riksbyggens pressmeddelande här https://www.riksbyggen.se/om-riksbyggen/press-ochopinion/pressrum/2020/3004887/

 

Riksbyggen erbjuder bostadsinnehavarna att vid några schemalagda tillfällen träffa representant från Compare-IT för att få svar på eventuella frågor och funderingar om systemet. Efter att ha varit på plats och träffat de bostadsinnehavare som flyttat in, kan vi konstatera att den mest uppskattade funktionen är hemma/borta med den trygghet som den erbjuder.  

Kerstin Lindqvist Toms, VD Compare-IT kommenterar:  
”- Utifrån vår vetskap är BRF Prostkvarnen det första större projekt med smarta hem funktioner som standard i ett flerfamiljshus och vi är väldigt stolta att Riksbyggen valde att installera Smart Homeline. Nu inleds uppföljnings- och utvärderingsfasen med alla involverade led, inte minst är återkopplingen från bostadsinnehavarna en viktig parameter för att få bekräftat den positiva upplevelsen av smarta funktioner. Prostkvarnen utgör ett utmärkt referensprojekt och är ett bevis på att Smart Homeline, med sitt kompakta utförande och nyttiga funktioner som passar alla, lämpar sig väldigt väl för flerfamiljshus. Vi ser detta projekt som ett viktigt startskott för hela branschen att i större skala börja dra nytta av smarta funktioner i lägenheter.”   
 
 
För ytterligare information 
Kerstin Lindqvist Toms, VD Compare-IT Nordic AB, Telefon: 0733-190 630, E-post: kerstin@compare-it.se  Jeanette Andersson, Ordförande Compare-IT Nordic AB, Telefon: 0733-181 982, E-post: jeanette@compare-it.se  

Om Compare-IT 
Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT:s har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it-se  

Prenumerera

Dokument & länkar