Softhouse Invest AB och Nudging Capital AB ökar sina innehav i Compare-IT

Report this content

Softhouse Invest AB, största ägare i Compare-IT Nordic AB, ökar sitt innehav i Compare-IT genom att köpa 274 000 aktier till en aktiekurs om 0,73 kr per aktie från Martin Strandqvist Holding AB. Martin Strandqvist är säljansvarig i Compare-IT och verkar numera från Stockholm.

Nudging Capital AB, näst största ägare, ökar sitt innehav i Compare-IT genom att köpa 274 000 aktier till en aktiekurs om 0,73 kr per aktie från Jimmy Björkman Holding AB. Jimmy Björkman är inte längre aktiv i företaget.

”Softhouse ser en fortsatt stor uppsida i Compare-IT som en plattform för smarta hem – marknaden är i tidigt skede med stor potential och vi tror att det kommer att ske en del intressanta strukturaffärer framöver”, menar Tord Olsson, en av Softhouse grundare och styrelseledamot i Compare-IT Nordic AB.

Efter köpet har Softhouse Invest AB 3 758 000 aktier i Compare-IT, motsvarande en ägarandel om 21,6 % och Nudging Capital har 2 220 716 aktier motsvarande en ägarandel om 12,8 %.

Compare-IT har i Softhouse och Nudging Capital två långsiktiga ägare med ambition och förmåga att bygga ett starkt bolag inom smarta hem lösningar.

 

För ytterligare information

Jeanette Andersson                                                  

Styrelseordförande, Compare-IT Nordic AB                                      

Telefon: 0733-18 19 82                                                                         

E-post: jeanette@compare-it.se                               

 

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT:s har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it-se

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindqvist Toms försorg, för offentliggörande den 27 december 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar