Tele2Comviq inför avgiftsfria samtal från de katastrofdrabbade länderna.

Tele2Comviq har tagit bort alla samtalsavgifter för sina mobilkunder som ringer från de drabbade länderna i Sydostasien. De länder som omfattas är Bangladesh, Indien, Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Thailand och gäller alla mobilsamtal från dessa länder till Sverige. Åtgärden införs för att underlätta för de drabbade att komma i kontakt med sina anhöriga i Sverige. Detta gäller för alla Tele2Comviqs abonnemangs- och kontantkortskunder från kl 15.00 idag och under 48 timmar. För mer information, vänligen kontakta: Malin Rydberg, Informationschef Tele2 AB, 08-56 26 40 00

Om oss

Comviq har sedan 1981 varit pådrivande för att ge de svenska mobilkunderna billigare och enklare mobiltelefoni. Genom att våga vara annorlunda och göra tvärtom är vi den moderna priskrigaren. Våra abonnemang med superlågt fastpris där allt ingår säljs på comviq.se. Och så har vi kontantkort som slår allt annat hos mer än 19 000 återförsäljare i Sverige. Hela idén med Comviq är att det ska vara Billigt. Billigt. Billigt. Besök oss på www.comviq.se

Prenumerera

Dokument & länkar