Tele2Comviq lanserar marknadens enklaste abonnemang

- Möter krav på enklare prissättning och villkor för mobilabonnemang

Tele2Comviq lanserar idag företagets enklaste och billigaste abonnemang någonsin, Comviq Knock-Out. Abonnemanget har samma minutpris dygnet runt till alla nät och ingen månadsavgift eller bindningstid. Abonnemanget är ett svar på ökade krav från kunder och branschorgan på enklare prissättning och villkor för mobilabonnemang. Med 69 öre i minuten och SMS för samma pris, har Comviq Knock-Out Sveriges i särklass billigaste enhetstaxa. − Vi har tagit till oss budskapet från våra kunder och marknaden i övrigt att operatörerna behöver bli enklare och tydligare vad gäller prissättning. Comviq Knock-Out är i allra högsta grad ett svar på denna önskan, säger Fredrik Berglund, VD för Tele2 Sverige AB. Vår förhoppning är att fler operatörer följer efter vårt exempel! En viktig anledning till det låga minutpriset och att abonnemanget inte har någon månadsavgift, är att Comviq Knock-Out inte kommer att säljas tillsammans med några subventionerade telefoner. Bakgrunden är att penetrationen av avancerade mobiler redan är väldigt hög i Sverige idag, och att det därför behövs fler abonnemangsalternativ som i stället fokuserar på enkel och billig prissättning. − Svenska konsumenter har alldeles för länge tvingats betala höga månadsavgifter och minutpriser som en konsekvens av att nästan alla abonnemang som säljs idag inkluderar en ”billig” telefon som man betalar dyrt för. Med Comviq Knock-Out vill vi ge svenska mobilanvändare ett alternativ till dessa abonnemang för användare som inte känner att de har ett behov av en ny telefon och i stället vill ringa billigt, fortsätter Fredrik Berglund. Med Comviq Knock-Out är vi billigare än de absolut lägsta alternativen i Danmark, som tidigare utpekats som Nordens billigaste marknad. Comviq Knock-Out kommer att ha en bred distribution med samma typ av försäljningsställen som kontantkorten, d.v.s. bland annat ATG-ombuden, ordinarie mobiltelefoniåterförsäljare samt via webben . Comviq Knock-Out kommer att finnas hos de större återförsäljarna, ATG-ombuden och webben från och med i morgon den 1 december. Fler återförsäljare kommer att tillhandahålla abonnemanget efter hand. Det här kostar Comviq Knock-Out: Minutavgift alla nät och operatörer i Sverige: 69 öre Öppningsavgift: 69 öre SMS: 69 öre MMS: 1,69 kr Månadsavgift: 0 kr Bindningstid: 0 månader Abonnemanget har 3 månaders uppsägningstid samt en minimidebitering på 69 kronor per månad. För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Berglund, VD Tele2 Sverige AB, Tel 08-56 26 40 00 eller Tele2 Mediaservice 08-56 26 46 26

Om oss

Comviq har sedan 1981 varit pådrivande för att ge de svenska mobilkunderna billigare och enklare mobiltelefoni. Genom att våga vara annorlunda och göra tvärtom är vi den moderna priskrigaren. Våra abonnemang med superlågt fastpris där allt ingår säljs på comviq.se. Och så har vi kontantkort som slår allt annat hos mer än 19 000 återförsäljare i Sverige. Hela idén med Comviq är att det ska vara Billigt. Billigt. Billigt. Besök oss på www.comviq.se

Prenumerera

Dokument & länkar