GENOMFÖRANDET AV ÖVERLÅTELSEN AV HUVUDDELEN AV PROJEKTPORTFÖLJEN SENARELÄGGS OCH BERÄKNAS KUNNA GENOMFÖRAS UNDER JUNI 2017

Stockholm, 30 maj 2017

Concent Holding AB (publ) (" Bolaget ") träffade i början av april 2017 ett avtal om en överlåtelse av huvuddelen av koncernens projektportfölj (" Transaktionen ”) till ett nystartat bolag (" Förvärvsbolaget "), initialt kontrollerat av JOOL Invest AB. Bolaget kommunicerade då att Transaktionen beräknades kunna genomföras under maj 2017. Bolaget får härmed meddela att Transaktionen beräknas genomföras under juni 2017. Anledningen härtill är att arbetet inför genomförandet av Transaktionen varit mer omfattande än vad som tidigare beräknats.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande

0733-977 325

Peter@futuregrace.se 

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

bjorn@sundaholding.com 

Om Concent 

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar och finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätter som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor med mera. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsamman. 

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30/5, 2017 kl. 13:00 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se 

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar