INFORMATION OM SENARELÄGGNING AV BC INVESTMENTS TILLTRÄDE AV BARENTS CENTER TILL SENAST DEN 12 SEPTEMBER 2017

Stockholm, 30 juni 2017

Concent Holding AB (publ) (" Bolaget ") kommunicerade per den 13 april 2017 att förhandlingarna med BC Investment (”Köparen”) slutförts och att Köparen skulle tillträda projektet Barents Center senast den 30 juni 2017. Tillträdet var villkorat av Köparens finansiering. Bolaget får härmed meddela att parterna överenskommit en förlängning av avtalet innebärandes att tillträdet ska ske senast den 12 september 2017. I övrigt är villkoren oförändrade.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande

0733-977 325

Peter@futuregrace.se

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

bjorn@sundaholding.com

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30/6, 2017 kl. 14:00 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se 

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar