Bokslutskommuniké 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ÅR 2002 * Resultat efter finansnetto MSEK -142,4 (251,9) * Låg fraktmarknad under årets första tio månader som präglats av svag världsekonomi och politisk oro * Dramatisk fraktmarknadsförstärkning i november * Fortsatt säker och kostnadseffektiv fartygsdrift * Första halvåret 2003 förväntas bli starkt, men en försvagning under andra halvåret är sannolik * Prognos helår vinst MSEK 100 * Olyckan med tankfartyget Prestige kommer att påverka tanksjöfartens framtid - kraven på allt säkrare transporter kommer att öka Frågor kan ställas till: Lars Carlsson, VD Telefon 031-85 50 03 alt. 0704-85 50 03 Hans Norén Telefon 031-85 51 01 alt. 0704-85 51 01 Jonas Kamstedt Telefon 031-85 50 80 alt. 0704-85 50 80 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00820/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00820/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar