CONCORDIA BESTÄLLER TANKTONNAGE MED HÖGSTA ISKLASS FÖR FORTUM

Concordia Maritime har idag ingått avtal att deltaga i ett konsortium, med 50%, som kommer att äga två Panamax produkttankfartyg med finsk/svensk isklass 1A, som beställts av Concordia Maritime. Ett 10-årigt tidsbefraktningsavtal har ingåtts med den finländska energigruppen Fortum. Fartygen, som får namnen Stena Polaris och Stena Poseidon kommer främst att transportera Fortums raffinerade produkter från Östersjön till den nordamerikanska marknaden.

Fartygen kommer att byggas på Brodosplitvarvet i Kroatien, där Concordia Maritime redan bygger sex isförstärkta Stena P-MAX produkttankfartyg. Det nya tonnaget är utvecklat i nära samarbete mellan Brodosplit, Stena Teknik och Fortum. Leverans kommer att ske under 2006 och början av 2007. Stena Polaris och Stena Poseidon är på 75.000 dödviktston med en längd av 228 m och bredd 32 m. Fartygen är speciellt framtagna för trafik under svåra isförhållanden i Östersjön. Kommandobryggan byggs liksom MAX-fartygen med Stenas ”co-pilot”-utformning och 360 graders runtomsikt för ökad säkerhet i trånga vatten. Fartygen får helt dubbla skrov, med inte bara dubbelt skrov runt lasttankar utan även runt bränsletankar och smörjoljetankar. Det totala kontraktspriset för fartygen är ca MSEK 700. Concordia Maritimes VD Hans Norén säger: ”Vår verksamhet bygger på att ta fram konkurrenskraftiga transportlösningar i nära samarbete med våra kunder. Vår satsning på is-sjöfart är ingen ny företeelse. En gedigen erfarenhet ligger bakom de nya fartyg som nu byggs för att kunna erbjuda säkra, ekonomiska och pålitliga transporter inom vårt närområde. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Brodosplitvarvet som utmynnat i denna ytterligare affär. Concordia har idag 8 fartyg med hög isklass i beställning vid varvet. Tillsammans med Stena Bulk kommer vi att vara en av de ledande operatörerna av isförstärkt tanktonnage inom det större segmentet för Östersjön.” CONCORDIA MARITIME AB (publ) Hans Norén VD Tel. 031-85 51 01, 0704-85 51 01

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar