Information från Concordia Maritime

INFORMATION FRÅN CONCORDIA MARITIME AB (publ) Ett av de ULCC-fartyg som under 2002 såldes av Concordia Maritime med säljarkredit har sålts till tredje part av köparen Oceanic Trans Shipping, som därmed återbetalar säljarkrediten till Concordia. Concordia Maritimes resultat och prognos påverkas endast marginellt av transaktionen medan kassaflödet påverkas positivt med cirka MSEK 90. Göteborg 2003-05-12 Lars Carlsson Verkställande direktör Concordia Maritime är ett internationellt stortankrederi som äger två nya VLCC om vardera 314.000 dwt levererade 2001 och fyra VLCC om cirka 270.000 dwt byggda i mitten av 70-talet. De nya fartygen, Stena V-MAX, har utöver lagkraven på dubbelskrov ett helt nytt koncept för säkrare oljetransporter med dubbla maskiner i två helt separata maskinrum, dubbla roder och styrmaskiner, två propellrar och dubbla kontrollsystem. Samtliga fartyg är byggda till mycket höga specifikationer avseende såväl kundtillfredsställelse som livslängd. Kvaliteten på fartygen liksom drifts- och bemanningsorganisationerna dokumenteras genom kvalitetscertifikat från Det Norske Veritas och American Bureau of Shipping. INNOVATION AND PERFORMANCE Vår affärsidé är att generera vinst genom att tillgodose våra kunders behov av säkra och kostnadseffektiva tanktransporter baserat på innovation och förstklassigt utförande. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00400/wkr0002.pdf

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar