Pressinformation Concordia Maritime AB

• Ny helårsprognos 2004: Resultat före skatt MSEK 730 (SEK 15,29 per aktie) – tidigare prognos MSEK 750 (SEK 15,71 per aktie) • Leveransen av det kvarvarande Concordia Class-fartyget Stena Congress försenas till januari 2005. Realisationsvinsten på cirka MSEK 45 kommer därmed att redovisas år 2005 istället för år 2004. • Investmentbankerna som var garanter i introduktionen av Arlington Tankers Ltd har utnyttjat sin option att förvärva aktier i Arlington från Concordia. Concordias innehav i Arlington är efter transaktionen cirka 1,5 miljoner aktier. • Concordia Maritimes kassa uppgår för närvarande till cirka MUSD 180 (cirka MSEK 1.200). • Koncernens egna kapital beräknas uppgå till cirka MSEK 1.600 (SEK 33,50 per aktie).

Ny helårsprognos 2004 Det kvarvarande fartyget i den så kallade Concordia Class, Stena Congress, kommer att levereras till köparen i början av januari 2005 i stället för i slutet av 2004 som tidigare angetts. Fartygets sista resa pågick längre än beräknat vilket också innebar fler intäktsdagar. Realisationsvinsten vid försäljningen på cirka MSEK 45 kommer således att redovisas år 2005 istället för år 2004. Ny helårsprognos för resultat före skatt är MSEK 730 (SEK 15,29 per aktie) mot tidigare prognos MSEK 750 (SEK 15,71 per aktie). Koncernens egna kapital beräknas uppgå till cirka MSEK 1.600 (cirka SEK 33,50 per aktie). Arlington Tankers Ltd. De investmentbanker som var garanter i introduktionen av Arlington Tankers Ltd. i USA har utnyttjat sin option att förvärva aktier i Arlington Tankers från Concordia Maritime. Concordias innehav i Arlington Tankers uppgår efter transaktionen till 1.534.785 aktier av totalt 15.500.000 aktier (9,9%). Aktien handlas på New York-börsen (kod: ATB) och det nuvarande marknadsvärdet på Concordias innehav är cirka MUSD 33 (cirka MSEK 225). Likviditet/valutasäkring För närvarande har koncernen inga skulder och kassan uppgår till cirka MUSD 180 (cirka MSEK 1.200). Fram till dess att leveranserna av de nya fartygen påbörjas i slutet av 2005 kommer större delen av nuvarande likviditet att vara tillgänglig även om vissa delbetalningar i nybyggnads¬programmet skall göras. Efter erhållandet av försäljningslikviden för V-MAX-fartygen, gjordes valutasäkring av MUSD 60 (motsvarande cirka MSEK 400) mot svenska kronor och euro. Ytterligare valutaförsäkring uppgående till MUSD 40 (motsvarande cirka MSEK 270) gjordes igår mot euro. Göteborg 2004-12-10 CONCORDIA MARITIME AB (publ) Hans Norén, VD Telefon 031-85 51 01, 0704-85 51 01 E-post hans.noren@concordia-maritime.se

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar