STENA CALYPSO: Stenas nyaste oljetanker byggd för miljökänsliga farvatten

Report this content

STENA CALYPSO: Stenas nyaste oljetanker byggd för miljökänsliga farvatten Världens oljetransporter går i allt större utsträckning genom miljökänsliga havsområden. Dit hör Östersjön, där varje tankerolycka föder en allt intensivare debatt om säkerheten till sjöss. Stena Bulk i Göteborg lämnade på tisdagen sitt bidrag till den debatten genom att visa upp miljötankfartyget Stena Calypso, specialbyggt för att frakta olja och gas i Karibiska övärlden, och andra speciellt miljökänsliga far vatten. Till dem hör Östersjön, där Stena tror på en snabbt växande fraktmarknad. - Både ryska och baltiska hamnar bygger ut sin kapacitet för att hantera petroleumprodukter, ofta matade av pipelines från de ryska oljefälten. Den exporten föder ett behov av tankfartyg som har bra lastförmåga men ändå är så pass grundgående att de klarar de danska Bälten, och som präglas av ett säkerhetstänkande av helt nytt snitt, säger Lars Carlsson, VD för Concordia Maritime AB - det Stenaföretag som har driftansvaret för Stena Calypso. Lars Carlsson bedömer att den volym som transporteras i tankfartyg genom Östersjön kan komma att fördubblas de närmaste fem åren. Frågan är vilka fartyg, och med vilken säkerhetsstandard, som skall få uppdragen på denna expanderande marknad. Det kan finnas pengar att tjäna på att anlita oseriösa redare med vanskötta fartyg, inte sällan klassade hos sällskap som tar lätt på sjövärdighetskraven. Några av de senaste årens värsta oljeolyckor har precis den här profilen. Miljöstimulans - Det är viktigt att skapa en stimulans för marknaden att se problemen och våga välja rätt partners, säger Lars Carlsson. Han är oroad över den just nu stagnerade fraktmarknaden, eftersom den föder risker för att nya tankers snålbyggs med alltför låga säkerhetsmarginaler. Men även snabbt påkomna högkonjunkturer föder frestelser att göra klipp genom att kasta in undermåligt tonnage i en överhettad marknad - en utveckling som skulle kunna medföra ett allvarligt hot mot miljön i t ex Östersjön. Redarna har naturligtvis en huvudroll i säkerhetsarbetet. Inom den internationella redarorganisationen Intertanko, där Lars Carlsson är ordförande, lanseras nu "The Environmental Challenge", en utmärkelse som skall tilldelas de som på ett ambitiöst sätt möter branschens miljöutmaningar. Mera last betalar säkerhet Dubbelskroven, som dominerat de senaste årens debatt kring tankerolyckorna, finns givetvis på Stena Calypso. Men inom Stena tycker man att det är olyckligt om diskussionen bara handlar om åtgärder när olyckan har hänt. På Stena Calypso har mycket av ansträngningarna lagts på att förhindra att grundstötningar och kollisioner sker. En viktig säkerhetsfaktor är att kritiska funktioner är dubblerade och på kommandobryggan är navigationsinstrument och manöverreglage integrerade och arrangerade för att ge besättningen bästa möjliga beslutsunderlag och kontroll. Manövrerbarheten för fartyget är mycket hög genom de två 360 grader vridbara framdrivningspropellrarna och en bogpropeller - vilket ökar möjligheten att avvärja grundstötningar och kollisioner. Hur skall Stena då klara av att få frakter till rimliga priser för en säkerhetsmässigt påkostad, specialbyggd miljötanker som Stena Calypso. Björn Södahl, säkerhets- och miljöansvarig på Stena Bulk och Concordia Maritime, förefaller inte orolig för ekonomin. - Vi har byggt Stena Calypso bredare än vad en konventionell tanker med motsvarande lastkapacitet brukar vara, berättar han. Med det greppet klarar vi ett mindre djupgående än normalt, men också en större last som kan sägas finansiera extrakostnaden för säkerheten. Stena Calypso skall kunna erbjuda konkurrenskraftiga fraktpriser. Dessutom har de båda C-MAX- fartygen kunnat säkras för de första sju åren genom långtidskontrakt med Stena Bulks samarbetspartner ChevronTexaco. 17 olika laster samtidigt En annan egenskap som kommer att göra C-MAX-fartygen - typbeteckningen för Stena Calypso och systerfartyget Stena Caribbean - attraktiva är deras last-flexibilitet. Fartygen kan hantera 17 olika typer av last, däribland 1 300 m3 flytande gas, och 12 500 m3 oljeprodukter. Lasttankarna har en beläggning av epoxy som underlättar rengöring och byte av produkttyper. Närmast går Stena Calypso till den karibiska övärlden där hon och systerfartyget Stena Caribbean bildar ett transportsystem för ChevronTexaco som motsvarar fyra konventionella fartyg. Breda, säkra fartyg - en framtidssatsning för Stena De två fartygen av C-MAX-klass är avsedda för korta effektiva transporter av oljeprodukter och gas. Stenas publika bolag Concordia Maritime äger sedan drygt ett år V-MAX-fartygen Stena Vision och Stena Victory - två jättefartyg om 314 000 ton dödvikt byggda på samma koncept: breda, lastdryga fartyg med dubbel säkerhet. Dessa stortankers går på kontrakt till Sun Oil mellan Västafrika och den miljökänsliga Delawarefloden i USA. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00660/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar