Avstämningsdag för kommande sammanläggning av aktier

Styrelsen i Confidence International AB (”Confidence” eller ”Bolaget”) har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara måndagen den 18 februari 2019. Sammanläggning av aktier 1:100 innebär att hundra (100) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie.

Sammanläggning av aktier

Extra bolagsstämma i Confidence beslutade den 20 december 2018 om sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att hundra (100) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. För att möjliggöra sammanläggningen beslutades även om ändring av bolagsordningens gränser. Beslut om sammanläggning och ändring av bolagsordningen är under registrering hos Bolagsverket och Confidences styrelse har beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara måndagen den 18 februari 2019.

  • Sista dagen för handel i Confidences aktie innan sammanläggningen är torsdagen den 14 februari 2019
  • Första dag för handel i Confidences aktie efter sammanläggning är fredagen den 15 februari 2019, vilket innebär att aktiekursen från och med den 15 februari 2019 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen
  • Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen

Till följd av sammanläggningen kommer Confidences aktie att byta ISIN-kod. Från och med fredagen den 15 februari 2019 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0012313302.

Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen den 18 februari 2019. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med hundra kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från garanten utsedd på den extra bolagsstämman den 20 december 2018 för att innehavet ska bli jämnt delbart med sammanläggningskvoten hundra (100). Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Confidence och Foyen Advokatfirma KB är juridisk rådgivare till Confidence i samband med sammanläggningen.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar