Confidence bjuder in till investerarträff

Med anledning av den pågående företrädesemissionen i Confidence International AB (publ) (”Confidence”) om cirka 16,4 MSEK bjuder Confidence in till investerarträff i Stockholm. Bolagets VD Mats Engström kommer i samband med investerarträffen informera om Bolagets verksamhet och framtidsplaner.

Investerarträffarna äger rum den 24 september 2014 kl 18:00 i Erik Penser Bankaktiebolags lokaler, Biblioteksgatan 9, Stockholm. Enklare förtäring serveras i samband med investerarträffen. Anmälan skall ske till Erik Penser Bankaktiebolag via e-post seminarium@penser.se. Observera att antalet platser är begränsade.

För ytterligare information:

Mats Engström,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mats.engstrom@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar