Confidence certifierat för UTM, Utrymningslarm med Talat Meddelande

Confidence adderar ytterligare ett viktigt certifikat* och behörighet till sitt erbjudande inom divisionen Security Technology. Senaste tillskottet är certifikat som anläggarfirma för Utrymningslarm med Talat Meddelande, UTM. Certifiering enligt Brandskyddsföreningens regelverk SBF502:1 är sedan en tid ett krav för entreprenören för att säkerställa att anläggningarna uppförs på ett korrekt sätt och även förblir så över tid. 

Talande utrymningslarmmeddelande ger möjlighet att sända flerspråkig information vid utrymningsbehov och resulterar i snabbare, säkrare och effektivare utrymning. Talande Meddelande skapar en ökad trygghet för alla oavsett lokalkännedom, nationalitet och eventuella handikapp i form av syn eller rörelse.

Som tumregel är UTM en rekommendation för bland andra lokaler med publik verksamhet t.ex. kommersiell handel, sim- och sportanläggningar, konferensverksamhet och skolor. Krav på utrymningslarm med talat meddelande gäller bland annat verksamheter som utövar likt verksamhetsklass 2B** med över 300 personer.
För Confidence, vars erbjudande i huvudsak riktar sig till kunder med stora behov och höga krav på teknisk säkerhet och specialistkompetens, är certifieringar och auktorisationer är en viktig del av erbjudandet. Detta för att säkerställa att regelverk och lagar efterlevs och att utförandet sker med behörighet och erforderlig kompetens.

Vi har lång erfarenhet från att etablera utrymningslarm med talat meddelande enligt den tidigare rekommendationen och vi anser att kravet på certifiering mycket bra. Det är en stor fördel och kvalitetsstämpel, både för våra kunder och för oss som utförare. Marknaden växer och behovet av lokaler med säkra, tydliga och effektiva utrymningslarm ökar. Rätt installerat och utfört når informationen via UTM snabbt tillräckligt många för att få en grupp att agera med visshet om bekräftad fara vilket är en av nycklarna till att spara tid och förhindra personskada och förlust av liv”, säger Niklas Karlsson på Confidence i samband med sin certifiering.

Mer om UTM finns att läsa på hemsidan 

*     Certifikat: SBF 2018:1, enligt norm SBF502. Certifikat nr: 21-144
**     Information om verksamhetsklasser finns bland annat att läsa på hemsidan boverket.se

 

För ytterligare information:

Mikael Pettersson
Head of division Technology
Tel +46 8 620 82 00
mikael.pettersson@confidence.se
 

Om Confidence - Securing People and Assets

Företagsgruppen grundades 1989 och har idag ca 260 anställda och finns representerade i Norden. Confidence erbjuder heltäckande säkerhet för människor och tillgångar genom tre samverkande divisioner Advisory | Technology | Operations. Confidence International AB (publ.), ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. [ CONF ]. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media