Confidence genomför inkråmsförvärv av Imtech Eltekniks affärsområde Säkerhet

Som ett led i sin tillväxtstrategi har Confidence International AB (publ), idag slutfört inkråmsförvärvet av Imtech Elteknik ABs affärsområde Säkerhet. Förvärvet beräknas öka Confidence årliga affärsvolym inom verksamhetsområde Säkerhet & Brand med motsvarande ca 25-30 MSEK. Tillträde som ny ägare sker per den 1 februari.

Förvärvet av Imtech Eltekniks affärsområde Säkerhet, inkluderar personal samt flertalet kundavtal och affärsrelationer. Verksamheten som beräknas tillföra en årlig affärsvolym motsvarande 25-30 MSEK integreras fullt ut i Confidence befintliga affärsområde med inriktning på brand- och säkerhetslösningar.

Utöver förvärvet omfattar affären ett dubbelriktat samarbetsavtal där Confidence ges möjlighet att utnyttja kvalificerade installationstjänster via Imtech Eltekniks 70-tal filialkontor. Detta innebär en geografiskt utökad installationskapacitet och är ett steg framåt i Confidence målsättning att vara en ledande one-stop-shop inom kundanpassade brand- och säkerhetslösningar. För Imtech Elteknik innebär avtalet en möjlighet att via Confidence erbjuda ett ökat specialistkunnande och avancerade säkerhetslösningar till sina många kunder.

”Affären ger oss flera fördelar och vi kan nu än hårdare fokusera på att etablera positionen som prioriterad brand- och säkerhetspartner för kunder inom våra valda målsegment. Samarbetet med Imtech Elteknik ger oss bl.a. möjlighet att utöka vår service- och installationskapacitet vilket är till stor fördel för våra kunder med geografiskt spridd verksamhet och många anläggningar”, säger Mats Engström VD på Confidence.

”Jag är glad över att Imtech Eltekniks affärsområde Säkerhet genom affären får en ny plattform där alla vinner – både kunder och personal. Confidence målmedvetna satsning på expertis och specialistkunskap ger möjlighet för alla att utvecklas. Genom att vi på Imtech Elteknik samtidigt fokuserar på våra kärnområden, kan vi aktivt medverka och ge bränsle till fler nya och lönsamma affärer”, säger Fredrik Sederholm, VD Imtech Elteknik AB. 

För ytterligare information:

Mats Engström,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mats.engstrom@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag är glad över att Imtech Eltekniks affärsområde Säkerhet genom affären får en ny plattform där alla vinner – både kunder och personal. Confidence målmedvetna satsning på expertis och specialistkunskap ger möjlighet för alla att utvecklas. Genom att vi på Imtech Elteknik samtidigt fokuserar på våra kärnområden, kan vi aktivt medverka och ge bränsle till fler nya och lönsamma affärer
Fredrik Sederholm, VD Imtech Elteknik AB
Affären ger oss flera fördelar och vi kan nu än hårdare fokusera på att etablera positionen som prioriterad brand- och säkerhetspartner för kunder inom våra valda målsegment. Samarbetet med Imtech Elteknik ger oss bl.a. möjlighet att utöka vår service- och installationskapacitet vilket är till stor fördel för våra kunder med geografiskt spridd verksamhet och många anläggningar
Mats Engström VD på Confidence