Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, rapporterar från extra bolagsstämma 2012-10-22

Stockholm, 22 oktober 2012 – Väsentliga beslut som fattades på extra bolagsstämman:

  • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkterna 6-8 i kallelse och beslutsunderlag.
  • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 9 i kallelse och beslutsunderlag, avseende ändring av Bolagsordning.
  • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 10 i kallelse och beslutsunderlag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.
  • Det noterades till protokollet att alla beslut fattats enhälligt.
  • Närvarande aktieägare representerade 38,83 % av rösterna i Bolaget

För mer information kontakta

Samir Taha, Styrelseordförande,
Confidence International AB
Telefon: 08-620 82 00

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar