Confidence International AB (publ.), noterat på NGM Equity, rapporterar från extra bolagsstämma 2011-06-29

Stockholm, 29juni 2011 – Väsentliga beslut som fattades på extra bolagsstämman:


  • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkterna 7-11 i kallelse och beslutsunderlag.
  • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 12, alternativ A, i kallelse och beslutsunderlag, avseende minskning av aktiekapitalet.
  • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 13 i kallelse och beslutsunderlag, om sammanläggning av aktier samt bemyndigade för styrelsen att fastställa avstämningsdag för verkställande av sammanläggningen.
  • Det noterades till protokollet att alla beslut fattats enhälligt.
  • Närvarande aktieägare representerade 36,20 % av rösterna i Bolaget

För ytterligare information kontakta:

Camilla Sundström
CEO, Confidence International AB
E-post: camilla.sundstrom@confidence.se
Telefon: 46(0)8-620 82 00

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Confidence erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar