Confidence International AB, rapporterar från extra bolagsstämma

Confidence International AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från extra bolagsstämma 2021-05-07.

Väsentliga beslut som fattades på extra bolagsstämman:

  • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 8 i kallelse och beslutsunderlag, avseende förvärv av samtliga aktier i Nordic LEVEL Services Group AB.
  • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 9 i kallelse och beslutsunderlag, avseende ändring av bolagsordningen.
  • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 10 i kallelse och beslutsunderlag, avseende apportemission av aktier och teckningsoptioner.
  • Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

För ytterligare information:

Gerth Svensson,
Styrelseordförande
Tel 08 620 82 00

 

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm samt elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på Nasdaq First North Growth Market.  Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar: